Văn bản theo cơ quan ban hành: Ban dân tộc

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TLTK 19/01/2024 Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024
2 483 01/02/2023 Tình hình sử dụng kinh phí ngân sách Ban Dân tộc năm 2022
3 1231/QĐ-UBND 31/07/2023 Ngày 31/7/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023
4 1566/QĐ-UBND 29/09/2023 Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực và Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của Ban Dân tộc.
5 1541/QĐ-UBND 27/09/2023 Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc thanh lý và phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá 01 xe ô tô do Ban Dân tộc quản lý, sử dụng.
6 1503/QĐ-UBND 18/09/2023 Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3).
7 1174/QĐ-UBND 19/07/2023 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Bình Phước.
8 1092/QĐ-UBND 03/07/2023 Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 (đợt 1).
9 1014/QĐ-UBND 21/06/2023 Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về việc kế hoạch điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
10 1013/QĐ-UBND 21/06/2023 Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS năm 2023 (đợt 1).
11 924/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Đợt 2).
12 729/QĐ-UBND 07/05/2023 Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo bồi dưỡng ngân cáo năng lực cho cộng đồng thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
13 631/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân là người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022.
14 469/QĐ-UBND 27/03/2023 Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023.
15 339/QĐ-UBND 06/03/2023 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Đợt 1).
16 336/QĐ-UBND 03/03/2023 Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Dân tộc tỉnh.
17 300/QĐ-UBND 27/02/2023 Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về việc tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 đối với Ban Dân tộc.
18 212/QĐ-UBND 21/02/2023 Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1).
19 51/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2027.
20 50/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2027.
21 71/QĐ-BDT 26/09/2023 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
22 70/QĐ-BDT 26/09/2023 Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
23 69/QĐ-BDT 26/09/2023 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Bản tin Dân tộc thiểu số và Miền núi tỉnh Bình Phước
24 68/QĐ-BDT 26/09/2023 Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh BÌnh Phước
25 63/QĐ-KTĐ6 11/09/2023 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thao Khối Thi đua số 6 năm 2023
26 61/QĐ-BDT 31/08/2023 Quyết định về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
27 60/QĐ-BDT 31/08/2023 Quyết định Tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
28 58/QĐ-BDT 24/08/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thanh lý xe ô tô do Ban Dân tộc quản lý
29 55/QĐ-BDT 01/08/2023 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
30 49/QĐ-BDT 25/07/2023 Quyết định về việc bố trí công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động tại 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
31 42/QĐ-KTĐ6 25/06/2023 Quyết định Ban hành Quy chế về hoạt động và bình xét, xếp hạng thi đua của Khối Thi đua số 6 năm 2023
32 41/QĐ-BDT 16/06/2023 Quyết định công nhận kết quả thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc theo Quyết đinh số 17/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh
33 40/QĐ-BDT 31/05/2023 Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của Ban Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025
34 37/QĐ-BDT 25/05/2023 Quyết định tổ chức đoàn đại biểu già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2023
35 27/QĐ-BDT 09/05/2023 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022
36 24/QĐ-BDT 21/04/2023 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện sắp xếp nhân sự lãnh đạo 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
37 23/QĐ-BDT 18/04/2023 Quyết định về việc giao dự toán bổ sung, chi ngân sách nhà nước năm 2023
38 22/QĐ-BDT 18/04/2023 Quyết định thành lập đoàn tham gia hội thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023 tại Quảng Ngãi
39 21/QĐ-BDT 07/04/2023 Quyết định phê duyệt danh sách Hội nghị tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
40 15/QĐ-BDT 09/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trọng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc
41 17/QĐ-BDT 29/03/2023 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế cac hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
42 08/QĐ-BDT 06/10/2023 Quyết định Ban hành danh mục hồ sơ công việc thuộc Ban Dân tộc năm 2023
43 07/QĐ-BDT 03/02/2023 Quyết định về việc tiếp tục sử dụng Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của năm 2021
44 02/QĐ-BDT 03/01/2023 Quyết định công nhận điển hình tiên tiến cơ sở Ban Dân tộc năm 2022
45 01/QĐ-BDT 03/01/2023 Quyết định về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 tại Ban Dân tộc
46 03/QĐ-BDT 09/01/2023 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
47 06/QĐ-BDT 13/01/2023 Quyết định Phê duyệt danh sách địa chỉ, số lượng, hình thức pahts hành Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi
48 17/2023/QĐ-UBND 09/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
49 47/KH-KTĐ6 27/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thao Khối thi đua số 6 năm 2023
50 45/KH-BDT 21/07/2023 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với NCUT, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,010
  • Hôm nay9,393
  • Tháng hiện tại10,508,779
  • Tổng lượt truy cập359,175,890
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây