Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra năm 2023

Thứ ba - 10/01/2023 15:45
Nhằm giúp lãnh đạo đơn vị, các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) của Cục Thống kê (CTK) nắm vững để triển khai thực hiện hiệu quả các phương án điều tra năm 2023, sáng ngày 7/1/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn Điều tra vốn đầu tư thực hiện; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra Năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Khảo sát mức sống dân dư năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tham dự Hội nghị tập huấn, tại điểm cầu trực tiếp cơ quan TCTK có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; đại diện Lãnh đạo CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự dự trực tuyến tại điểm cầu 63 CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đại diện lãnh đạo cục Thống kê và công chức liên quan đến các cuộc điều tra.
Tap huan
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn
Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã nhấn mạnh: Điều tra vốn đầu tư thực hiện; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Khảo sát mức sống dân cư là một trong những cuộc điều tra quan trọng của ngành thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Phương án điều tra năm 2023, Điều tra vốn đầu tư thực hiện và Điều tra hoạt động xây dựng tuy không thay đổi về phương pháp chọn mẫu nhưng thay đổi về tỷ lệ chọn mẫu và phương pháp thu thập thông tin - từ điều tra bằng phiếu giấy sang điều tra bằng webform và CAPI.

Về Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp là cuộc điều tra tích hợp từ 03 cuộc điều tra: Điều tra năng suất, sản lượng cây hằng năm; điều tra năng suất, sản lượng cây lúa và điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm.

Về Khảo sát mức sống dân cư đổi kỳ thực hiện hằng tháng sang thu thập thông tin hằng quý, thu thập thông tin vào tháng giữa các quý và cập nhật bảng hỏi đối với năm lẻ (không bao gồm thông tin về chi tiêu).

Để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, giúp lãnh đạo đơn vị, các ĐTV, GSV của CTK nắm vững và triển khai thực hiện hiệu quả các phương án điều tra, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của các phương án để tổ chức chỉ đạo tốt cuộc khảo sát này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định. Chỉ đạo các đại biểu ở địa phương mình tham gia tập huấn đầy đủ đúng thành phần, đúng giờ. Đối với các đại biểu ĐTV, GSV và các đại biểu liên quan cần tập trung tiếp thu những nội dung truyền tải, tích cực liên hệ thực tế địa phương để thực hành. Đặc biệt, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng lưu ý, các đại biểu ĐTV, GSV và các đại biểu liên quan trong quá trình tập huấn cần làm rõ ngay những nội dung còn băn khoăn nếu có hoặc chia sẻ chung những đặc thù địa phương mình để thống nhất nghiệp vụ. Ngoài ra, trong quá trình tập huấn nếu có vướng mắc gì, các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn cần liên hệ ngay với công chức phụ trách tỉnh của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê (TTDL) để đảm bảo tiến độ chung của lớp tập huấn.

Đối với các giảng viên, truyền đạt đầy đủ nội dung chính của các Phương án điều tra, tập trung nhấn mạnh những sự đổi mới của các phương án, quy trình thực hiện đối với những cuộc điều tra sử dụng phiếu điện tử như: Việc rà soát mẫu điều tra; kiểm tra phát hiện lỗi; sự phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện điều tra;… Tăng cường thực hành, đưa ra các tình huống giả định để bàn biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo luôn sẵn sàng khi gặp trong thực tế phát sinh. Trong quá trình thực hiện nội dung bài giảng, các giảng viên phải tích cực tương tác và đan xen với các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn thông qua việc đặt các câu hỏi để gợi suy nghĩ áp dụng thực tế của đại biểu. Đồng thời, các giảng viên cần đặt các câu hỏi thảo luận và nắm bắt tiến độ của các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn để kịp thời hỗ trợ.

Tại Hội nghị tập huấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu Cục TTDL phân công công chức phụ trách các tỉnh hỗ trợ kịp thời để đảm bảo tập huấn được thông suốt và đúng tiến độ. Đồng thời, tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp để xử lý và thống nhất chung trước khi triển khai thực hiện trên toàn quốc. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục TTDL trong việc thống nhất nghiệp vụ và giám sát, kiểm soát chất lượng số liệu điều tra.

Về công tác tổ chức, chỉ đạo giám sát, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu việc kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện triệt để ngay từ việc tổ chức các lớp tập huấn đến công tác thu thập thông tin. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập phải được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin.

Nhân dịp năm mới 2023, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương gửi lời chúc tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên toàn Ngành và các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Tap huan 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Cơ quan TCTK
Tham dự hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các giảng viên trình bày bài giảng với các nội dung như: Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong điều tra vốn đầu tư thực hiện và trong điều tra hoạt động xây dựng; Giới thiệu nội dung phương án và quy trình chọn mẫu điều tra năng suất sản lượng cây nông nghiệp và khảo sát mức sống dân cư năm 2023; Giới thiệu quy trình chọn mẫu, thay mẫu đối với điều tra vốn đầu tư thực hiện và điều tra hoạt động xây dựng; Hướng dẫn phiếu điều tra vốn đầu tư thực hiện và hoạt động xây dựng; Hướng dẫn tổng hợp và kiểm tra báo cáo vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chu kỳ hàng quý và năm; Hướng dẫn tổng hợp và kiểm tra báo cáo vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý chu kỳ hàng tháng; Hướng dẫn tổng hợp và kiểm tra báo cáo xây dựng hàng quý và năm; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và thu thập thông tin qua web của phần mềm điều tra vốn đầu tư và điều tra xây dựng; Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra CAPI đối với điều tra vốn đầu tư và điều tra xây dựng; Hướng dẫn phiếu điều tra; một số quy lưu ý và quy ước trong phiếu điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Hướng dẫn phương pháp tính và kiểm tra biểu tổng hợp điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Một số lưu ý khi sử dụng kết quả điều tra NLTS để thực hiện các biểu mẫu báo cáo; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát, nhập tin trên web và tổng hợp điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập tin CAPI đối với phiếu điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Giới thiệu nội dung mục 1,2,3 (Danh sách thành viên hộ, Giáo dục, Y tế và Chăm sóc sức khỏe). Mục 4 thu nhập và mục 6,7 (Đồ dùng lâu bền, thông tin truyền thông, nhà ở) phiếu khảo sát mức sống; Một số lưu ý trong kiểm tra và tổng hợp số liệu khảo sát mức sống dân cư; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp khảo sát mức sống dân cư; Hướng dẫn phần mềm CAPI xử lý phiếu khảo sát mức sống dân cư; Hướng dẫn thu thập dữ liệu đánh giá năm Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Hệ thống sản xuất lúa thích ứng; Các giống sắn cải tiến; Các giống khoai tây cải tiến; Tưới tiêu cho cà phê; Các dòng cá rô phi cải tiến; Quy trình chọn mẫu hộ lấy mẫu lá sắn; Kỹ năng phỏng vấn.

Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu và giảng viên cùng thảo luận các nội dung tập huấn phương án.
Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 7 - 9/1/2023)./.
Tap huan 2
Giảng viên trình bày bài giảng tại Hội nghị tập huấn

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Phúc đáp xin mua vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Phúc đáp xin mua vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/01/2023

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/01/2023

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả

Ngày ban hành: 06/01/2023

Công văn V/v phối hợp trao quà hỗ trợ người DTTS khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán năm 2023

Công văn V/v phối hợp trao quà hỗ trợ người DTTS khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán năm 2023

Ngày ban hành: 04/01/2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

Ngày ban hành: 03/01/2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

Ngày ban hành: 29/12/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 29/12/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 23/12/2022

Phúc đáp mua thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp mua thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Ngày ban hành: 22/12/2022

Phúc đáp mua sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp mua sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Ngày ban hành: 22/12/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu

Ngày ban hành: 22/12/2022

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin chủ trương mua VTYT, hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin chủ trương mua VTYT, hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 19/12/2022

báo cáo công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Ngày ban hành: 14/12/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Ngày ban hành: 14/12/2022

Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu

Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu

Ngày ban hành: 13/12/2022

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin chủ trương mua Oxy lỏng phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin chủ trương mua Oxy lỏng phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 12/12/2022

Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và pháo nổ

Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và pháo nổ

Ngày ban hành: 09/12/2022

báo cáo tài chính

báo cáo tài chính

Ngày ban hành: 04/12/2022

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 03/12/2022

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Ngày ban hành: 02/12/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ngày ban hành: 24/11/2022

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Ngày ban hành: 23/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Ngày ban hành: 18/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 18/11/2022

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Ngày ban hành: 17/11/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 16/11/2022

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Ngày ban hành: 09/11/2022

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 08/11/2022

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

Ngày ban hành: 08/11/2022

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Ngày ban hành: 08/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 31/10/2022

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 28/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Ngày ban hành: 26/10/2022

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 17/10/2022

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/10/2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành: 13/10/2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Ngày ban hành: 12/10/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập910
  • Hôm nay167,961
  • Tháng hiện tại858,046
  • Tổng lượt truy cập172,419,881
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây