Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển

Thứ hai - 20/12/2021 08:30
Chiều ngày 17/12/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía TCTK có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK. Về phía các đối tác phát triển, có Bà Nomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế, các Nhà tài trợ và Cơ quan Thống kê các nước.
PTTK 2030 2045 1
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, với sự hỗ trợ tích cực về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan thống kê quốc gia, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược 11-20) đã hoàn thành sứ mệnh, là Chiến lược phát triển thống kê đầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành Thống kê. Sau 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược 11-20Thống kê Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có những tiến bộ và phát triển hơn so với trước đây.
 
Năng lực của Thống kê Việt Nam trong 10 năm qua đã được cải thiện và đạt được một số thành công như: hoàn thiện thể chế cho hoạt động thống kê; dữ liệu thống kê ngày càng nhiều, đa dạng, phong phú; cơ sở hạ tầng cho hoạt động thống kê được bảo đảm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê phục vụ Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng tin. Ngành Thống kê đã đạt 4/8 mục tiêu cụ thể, hoàn thành 100/119 (84%) hoạt động trong chương trình hành động của Chiến lược 11-20. Theo bảng xếp hạng năng lực thống kê của Ngân hàng Thế giới, Thống kê Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 5 trong năm 2020 từ vị trí thứ 7 của năm 2010.
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, nhằm định hướng sự phát triển của Thống kê Việt Nam trong 10 năm tiếp theo, TCTK đã xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược 21-30). Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược 21-30, với 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm giải pháp và 3 đề án. Để thực hiện thành công Chiến lược 21-30, ngành Thống kê rất cần sự hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, Nhà tài trợ và Cơ quan thống kê quốc gia các nước.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn, TCTK sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ưu tiên hỗ trợ cho ngành Thống kê trong thời gian tới, cụ thể là giai đoạn 2022-2026 để Thống kê Việt Nam có thể thực hiện tốt Chiến lược 21-30, tiếp tục nâng cao vai trò và năng lực, đáp ứng tối đa và hiệu quả nhu cầu số liệu của Chính phủ, tổ chức và cá nhân, giúp Chính phủ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng với mục đích cuối cùng là đảm bảo tăng trưởng kinh tế bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
PTTK 2030 2045 2
Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Cùng phát biểu tại Hội nghị, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, thời gian qua, UNFPA cùng với các cơ quan Liên hợp quốc và các đối tác phát triển khác đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho TCTK để thiết kế Chiến lược Phát triển Thống kê mới cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bà Naomi Kitahara đánh giá cao những thành tựu mà TCTK đã đạt được và cũng chia sẻ mục tiêu chung là “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”. 
 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một trong năm cuộc tổng điều tra UNFPA đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Tổng Cục Thống kê. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong tất cả các giai đoạn của cuộc tổng điều tra. Dữ liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hiện nay có thể tiếp cận dễ dàng thông qua truy cập Kho dữ liệu và Trang dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, và trang Hệ thống không gian về dân số và phát triển. UNFPA rất tự hào khi được trở thành một phần của quá trình cách mạng dữ liệu của TCTK. Ứng dụng kỹ thuật số về cơ bản đã giúp nâng cao chất lượng và tính minh bạch của dữ liệu được thu thập, rút ​​ngắn thời gian xử lý dữ liệu và giảm thiểu sai sót của con người. 
 
Với lịch sử hợp tác thành công lâu dài với TCTK, UNFPA tiếp tục sẵn sàng hợp tác cùng TCTK thực hiện Chiến lược Phát triển Thống kê (2021 - 2030) thông qua chương trình quốc gia mới cho giai đoạn 2022-2026.
 
Cũng tại Hội nghị, Bà Rana Flower, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, những năm qua, UNICEF đã hỗ trợ TCTK thông qua Dự án “Hỗ trợ đảm bảo việc thực hiện quyền trẻ em thông qua lồng ghép quyền trẻ em vào Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của UNICEF trong Chương trình quốc gia 2017-2021” và đã giúp ngành Thống kê Việt Nam đạt những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của mình. Thời gian tới, UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ TCTK về kỹ thuật cũng như các nguồn lực tài chính nhằm giúp TCTK thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững SDG…
 
Đại diện TCTK, ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạnh 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát là hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế… Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.
PTTK 2030 2045 3
Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo những hoạt động hỗ trợ của các đối tác phát triển cho TCTK kê giai đoạn 2017-2021. Những thành tựu đạt được giai đoạn 2017-2021 của ngành Thống kê gắn liền với những hỗ trợ có hiệu quả của các đối tác phát triển, gồm các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước thông qua Cơ quan Thống kê quốc gia. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, các dự án và hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2017-2021 đều hoàn thành theo kế hoạch; Việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của các nhà tài trợ và quy định của Luật ngân sách hiện hành; Tiến độ giải ngân của các dự án đều đạt mức cao từ 85-100%.
PTTK 2030 2045 4
Bà Hoàng Thị Thanh Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế trình bày tại Hội nghị

Bà Hoàng Thị Thanh Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế đại điện TCTK trình bày các lĩnh vực và hoạt động cần hỗ trợ từ các đối tác phát triển giai đoạn 2022-2026. Một số đề xuất ưu tiên hỗ trợ gồm: Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các đề án và văn bản hỗ trợ hoạt động thống kê; Xây dựng kế hoạch hành động, khung theo dõi đánh giá, đánh giá giữa kỳ Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam; Hoàn thiện phương pháp luận và nâng cao năng lực, nghiệp vụ thống kê…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đưa ra cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ TCTK nhằm giúp TCTK thực hiện và đánh giá các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.
 
Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những hỗ trợ của các đối tác phát triển trong thời gian qua cũng như những cam kết sẽ đồng hành cùng ngành Thống kê tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạnh 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển bền vững SDG. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, TCTK rất cần sự chung tay và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để ngành Thống kê hoàn thành xứ mệnh của mình, thực hiện mục tiêu vì cuộc sống tốt hơn. TCTK cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, và mong muốn mối quan hệ giữa TCTK và các đối tác phát triển sẽ ngày càng bền chặt hơn./.
PTTK 2030 2045 5
Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 3 cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 3 cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 17/05/2022

Báo cáo Đánh giá tình hình thực thi Luật Người khuyết tật

Báo cáo Đánh giá tình hình thực thi Luật Người khuyết tật

Ngày ban hành: 17/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 13/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 13/5/2022)

Ngày ban hành: 16/05/2022

Thực hiện Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 14/05/2022

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày ban hành: 13/05/2022

Thực hiện tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thực hiện tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 12/05/2022

Hỗ trợ sử dụng thuốc điều trị Covid-19

Hỗ trợ sử dụng thuốc điều trị Covid-19

Ngày ban hành: 11/05/2022

Đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT

Đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT

Ngày ban hành: 11/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/5/2022)

Ngày ban hành: 09/05/2022

Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 09/05/2022

Quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin”

Quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin”

Ngày ban hành: 08/05/2022

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ngày ban hành: 08/05/2022

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 08/05/2022

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ngày ban hành: 06/05/2022

Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 29/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 30/4/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 30/4/2022

Ngày ban hành: 29/04/2022

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/02/2022 của Bộ Y tế

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/02/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 27/04/2022

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Ngày ban hành: 27/04/2022

"Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

"Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Ngày ban hành: 27/04/2022

Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/04/2022

Triển khai các hoạt động nhằm đẩy nhanh tỷ lệ tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi

Triển khai các hoạt động nhằm đẩy nhanh tỷ lệ tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người trên 18 tuổi

Ngày ban hành: 25/04/2022

Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành: 22/04/2022

Tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm xắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm xắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành: 22/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 23/4/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 23/4/2022)

Ngày ban hành: 22/04/2022

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 21/04/2022

Thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Thuận chủ trương chấm dứt hoạt động Bệnh viện dã chiến khu vực thị xã Phước Long

Ngày ban hành: 21/04/2022

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 21/04/2022

V/v định hướng tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v định hướng tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 20/04/2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày ban hành: 20/04/2022

Khuyến cáo việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng

Khuyến cáo việc khai thác thông tin đất đai từ các trang mạng, ứng dụng

Ngày ban hành: 20/04/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 18/04/2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 1 đợt 1 cho trẻ em 11 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 18/04/2022

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 15/04/2022

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Phê duyệt chuẩn hóa Quy trình phân công trách nhiệm cho công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 15/04/2022

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 15/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 16/4/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 16/4/2022)

Ngày ban hành: 15/04/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) liều bổ sung và nhắc lại đợt 9 năm 2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) liều bổ sung và nhắc lại đợt 9 năm 2022

Ngày ban hành: 14/04/2022

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 14/04/2022

V/v thành lập Tổ kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v thành lập Tổ kiểm tra điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 14/04/2022

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 14/04/2022

Quy chế phối hợp, xử lý và giải quyết trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quy chế phối hợp, xử lý và giải quyết trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ngày ban hành: 13/04/2022

Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV tại cơ sở điều trị năm 2023

Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV tại cơ sở điều trị năm 2023

Ngày ban hành: 13/04/2022

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/04/2022

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp.

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp.

Ngày ban hành: 12/04/2022

Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành: 12/04/2022

Tăng cường đảm bảo an toàn trong dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục

Tăng cường đảm bảo an toàn trong dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành: 12/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/4/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 09/4/2022)

Ngày ban hành: 08/04/2022

Triển khai thực hiện công khai, kê khai giá trang thiết bị y tế

Triển khai thực hiện công khai, kê khai giá trang thiết bị y tế

Ngày ban hành: 06/04/2022

Nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày ban hành: 06/04/2022

Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Ngày ban hành: 05/04/2022

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập552
  • Hôm nay38,983
  • Tháng hiện tại2,331,849
  • Tổng lượt truy cập107,454,111
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây