Cổng Thông tin điện tử của Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT chính thức đi vào hoạt động

Thứ tư - 25/05/2022 09:13
Cổng Thông tin điện tử của Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT chính thức đi vào hoạt động
Sáng ngày 20/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Cục TTDL). Đồng thời, tổ chức Hội thảo thống nhất Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL với các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê (CTK) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự trực tiếp tại Hội nghị còn có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu, thủ trưởng và công chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học thống kê. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với điểm cầu của các CTK địa phương của 63 tỉnh, thành phố Trung ương trên cả nước.

 
25 5 1
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chỉ đạo Hội nghị Công bố Cổng TTĐT và Hội thảo thống nhất Quy chế phối hợp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, ngày 20/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Kể từ khi thành lập, trong hai năm qua, Cục TTDL đã tham mưu giúp Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện triển khai ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào công tác thu thập, xử lý điều tra thống kê, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất thông tin thống kê, cung cấp đầy đủ thông tin bảo đảm chất lượng và kịp thời.

Trong đó, riêng trong năm 2022 chuyển đổi 14 cuộc điều tra từ hình thức phiếu giấy sang phiếu điện tử (chiếm trên 60% tổng số cuộc điều tra thực hiện phiếu điện tử hiện nay). Bên cạnh đó, hệ thống chế độ báo cáo cũng đã được xây dựng và thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, các phần mềm báo cáo và điều tra hiện nay đang được xây dựng riêng lẻ theo từng nghiệp vụ do đặc thù về chức năng nhiệm vụ trong thời gian trước đây, dẫn đến người dùng phải quản lý quá nhiều phần mềm; công tác chỉ đạo điều hành thu thập thông tin điều tra chưa được quản lý đồng bộ. Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo Cục TTDL thực hiện xây dựng một hệ sinh thái phục vụ điều hành tác nghiệp công tác thu thập dữ liệu và quản lý CNTT.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tuyên bố Cổng thông tin điện tử thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT với tên miền datacollection.gso.gov.vn chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay, ngày 20/5/2020. Cổng thông tin điện tử này được xây dựng, cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra; đó là:

(1) Thống nhất công tác chỉ đạo điều hành thu thập thông tin thống kê từ Trung ương tới địa phương.

(2) Quản lý đồng bộ các ứng dụng/phần mềm điều tra thống kê; gửi nhận chế độ báo cáo thống kê; kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính.

(3) Tạo thuận tiện trong công tác điều tra, giám sát và kiểm tra dữ liệu của các cuộc Tổng điều tra, điều tra trên một môi trường Internet.

(4) Quản lý dữ liệu tập trung và cung cấp công cụ khai thác kết quả các cuộc Tổng điều tra, điều tra đã được công bố.

(5) Quảng bá dịch vụ thống kê và dịch vụ CNTT thống kê.

Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử thu thập dữ liệu & ứng dụng CNTT được tổ chức trong một dịp rất đặc biệt nhân ngày kỷ niệm 2 năm thành lập Cục TTDL & Ứng dụng CNTT thống kê. Do đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương hoan nghênh tinh thần nỗ lực, phấn đấu vì sự phát triển chung của Ngành của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục TTDL. Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành thống nhất sử dụng Cổng thông tin điện tử thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành điều tra; thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu thống kê. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành triển khai sử dụng Cổng thông tin điện tử này tới các công chức, viên chức để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã được giới thiệu các chức năng của Cổng TTĐT. Trong quá trình hoạt động, Cổng TTĐT sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn nữa.

 
25 5 2
Các đại biểu tham dự Hội nghị nghe trình bày về Cổng Thông tin điện tử của Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Ngay sau Hội nghị công bố Cổng TTĐT của Cục TTDL, các đại biểu có mặt tại hội trường tiếp tục tham gia Hội thảo thống nhất Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL và các đơn vị thuộc TCTK. Chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Cục TTDL sẽ giữ vai trò là đơn vị kết nối giữa các Vụ chuyên môn với nhau, giữa các CTK, các bộ, ngành, địa phương của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và sau này là kết nối với thế giới trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin.

Quy chế phối hợp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chung về: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, Giải thích từ ngữ, Nguyên tắc phối hợp, Nội dung phối hợp, Hình thức phối hợp. Đồng thời Quy chế cũng phản ánh những quy định cụ thể về các nội dung phối hợp của Cục TTDL với các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê (CTK) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê, cụ thể: Xác định nhu cầu thông tin thống kê, Chuẩn bị thu thập thông tin, Thu thập thông tin, Xử lý thông tin, Phân tích và dự báo, Phổ biến thông tin thống kê, Tư liệu hóa và Đánh giá chất lượng.

Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quy chế dựa trên 5 nguyên tắc phối hợp cụ thể: (i) Thực hiện nhiệm vụ tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản pháp luật về Thống kê; chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê. (2) Các đơn vị phối hợp giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. (iii) Bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. (iv) Chủ động, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. (v) Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

 
25 5 3
Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, Cục TTDL và các đơn vị sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phối hợp thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, công văn, thư điện tử và các hình thức phối hợp khác; Tổ chức cuộc họp, hội thảo, tập huấn về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp trong hoạt động thống kê giữa Cục TTDL, các Đơn vị và Cục Thống kê; Thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động thống kê.

Trên cơ sở Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến. Trong đó có một số ý kiến về điều chỉnh thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm trong cùng quy trình, điều chỉnh vai trò chủ trì của Cục TTDL, làm rõ hơn nội dung công việc...

Với tinh thần nghiêm túc, xây dựng để hoàn thiện Quy chế, buổi Hội thảo đã diễn ra sôi nổi và đạt nhiều hiệu quả./.

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Ngày ban hành: 03/06/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập468
  • Hôm nay91,471
  • Tháng hiện tại843,762
  • Tổng lượt truy cập116,091,106
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây