Điều tra dân số giữa kỳ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022

Thứ ba - 25/01/2022 15:19 1634
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Trồng trọt : Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2021-2022 toàn tỉnh ước thực hiện được 908 ha, giảm 2,99% (-28 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cây lúa 416 ha, tăng 3,48 (+14 ha) so với cùng kỳ năm trước. Cây bắp 42 ha, tăng 23,53% (+8 ha) so cùng kỳ; Khoai lang 1 ha, giảm 50% (-1 ha) so cùng kỳ, tương ứng cây khoai mỳ 155 ha, giảm 4,32% (-7 ha); rau các loại 186 ha, giảm 1,06% (-2 ha).

Đối với cây ăn trái như: Cam, quýt, bưởi, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, dứa, chuối, xoài... ngày càng được áp dụng khoa học kỹ thuật cao từ việc đầu tư trang thiết bị máy móc, phân bón, cây giống, lai tạo, ép ra trái theo ý muốn...Vì vậy hầu như thời gian nào cũng có trái cây thu hoạch đưa ra thị trường tiêu thụ.
Đối với cây công nghiệp lâu năm như: Cao su, cà phê, cây tiêu, cây điều. Hiện nay cao su đã ngưng cạo mủ, hồ tiêu đã bắt đầu bước vào thu hoạch, cây điều đang thời kỳ kết trái, thời tiết hiện tại tương đối thuận lợi, ít có mưa trái mùa hứa hẹn một vụ điều được mùa.

Về giá bán các sản phẩm như sau: Mủ cao su sơ chế 32.390 đồng/kg, cà phê nhân 39.907 đồng/kg, hạt điều khô 34.145 đồng/kg, hạt tiêu khô 80.139 đồng/kg.

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trong tháng 01/2022 nhìn chung khá ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; công tác kiểm tra, tiêm phòng vẫn được duy trì thường xuyên. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 01/2022 gồm có: Đàn trâu: 12.312 con, tăng 0,19% (+23 con) so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 355 con, tăng 1,43% (+5 con); sản lượng xuất chuồng ước đạt 90 tấn, tăng 1,12% (+1 tấn) so với cùng kỳ; Đàn bò: 38.740 con, tăng 0,26% (+100 con) so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 1.359 con, tăng 0,67% (+9 con); sản lượng xuất chuồng ước đạt 236 tấn, tăng 0,43% (+1 tấn) so với cùng kỳ; Đàn heo: 1.088.100 con, tăng 0,68% (+7.351 con) so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 117.360 con, tăng 0,09% (+110 con); sản lượng xuất chuồng ước đạt 10.680 tấn, tăng 0,09% (+10 tấn) so với cùng kỳ; Đàn gia cầm: 7.410 ngàn con, tăng 0,86% (+63 ngàn con) so cùng kỳ; sản lượng xuất chuồng ước đạt 1.786 tấn, tăng 0,73% (+13 tấn); sản lượng trứng gia cầm ước đạt 14.900 ngàn quả, tăng 0,52% (+77 ngàn quả) so với cùng kỳ. 

- Lâm nghiệp: Trong tháng 01 toàn tỉnh ước tính khai thác được 965 m3 gỗ, so với cùng kỳ tăng 0,52% (+5 m3). Lượng củi khai thác trong tháng ước đạt 123 Ste, so với cùng kỳ tăng 2,50% (+3 Ste). Khối lượng gỗ và củi khai thác trong tháng hoàn toàn là rừng trồng.

- Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 406 tấn, so cùng kỳ giảm 1,22% (-5 tấn), trong đó: Sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên trong tháng thu được 32 tấn, giảm 1 tấn; sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng thu được 374 tấn, giảm 4 tấn. 

2. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2022 ước tính giảm 1,99% so tháng trước và tăng 29,90% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,67% so với tháng trước, tăng 22,69% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng: Ngành công nghiệp chế biến giảm 1,98%, tăng 29,41%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 7,34%, tăng 8,41%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,44%, tăng 18,18%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tháng 01 năm 2022 tăng 5,75% so với cùng kỳ, trong đó: doanh nghiệp nhà nước tăng 2,19%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 47,08%%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 32,95%. Xét theo ngành cấp I: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,42%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,71%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí giảm 0,06%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3,33%. So với tháng trước, chỉ số sử dụng lao động giảm 0,01%, trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước không tăng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,52%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,12%. Trong tháng 01/2022 các cơ sở, doanh nghiệp đều khôi phục sản xuất bình thường.

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 01/2022 ước tính đạt 4.321,86 tỷ đồng, tăng 8,61% so với tháng trước và bằng so với tháng cùng kỳ năm trước. Chia ra: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 3.869,18 tỷ đồng tăng 8,65% so với tháng trước và tăng 0,07% so với cùng kỳ; Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước thực hiện tháng 01/2022 là 452,68 tỷ đồng, tăng 8,22% so với tháng trước và giảm 0,58% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú tháng 01/2022 ước thực hiện 18,16 tỷ đồng, tăng 10,50% so với tháng trước và giảm 7,36% so với cùng kỳ; Dịch vụ ăn uống ước thực hiện được 434,52 tỷ đồng, tăng 8,12% so với tháng trước và giảm 0,18% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch không phát sinh.

Trong tháng doanh thu một số nhóm hàng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, như: Vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 61,20%; Phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) giảm 54,56%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 48,30%...
- Giao thông vận tải 
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 01/2022 ước đạt 102,80 tỷ đồng, tăng 42% so với tháng trước, giảm 44,99% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 35,10 tỷ đồng, tăng 42,15% so với tháng trước, giảm 66,79% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 66,24 tỷ đồng, tăng 4,50%, giảm 2,93%. 
Vận tải hành khách tháng 01/2022 ước thực hiện 380,47 ngàn HK và 48.118,56 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 42,15% về vận chuyển, tăng 42,04% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước giảm 69,51% về vận chuyển, giảm 68,16% về luân chuyển. 

Vận tải hàng hoá tháng 01/2022 ước thực hiện được 297,32 ngàn tấn và 19.903,42 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 4,50% về vận chuyển, tăng 4,10% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,02% về vận chuyển, giảm 3,11% về luân chuyển.

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ  
  1. Chỉ số giá
Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2022 tăng 1,25% so với tháng trước, tăng 0,81% so với tháng 12 năm 2021, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng so với tháng trước, với mức tăng như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,21%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,11%; Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,45%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,84%; Nhóm giao thông tăng 1,06%; Nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,015; Nhóm giáo dục tăng 0,03%: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,05%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,60%. Bên cạnh đó có 1 nhóm giảm giá và 1 nhóm giữ giá ổn định so với tháng trước.
- Đồng đô la Mỹ tháng này giảm so với tháng trước, chỉ số tháng này là 99,70% giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 1,42% so với cùng kỳ, giảm 0,3% so với tháng 12 năm trước. Nguyên nhân đồng USD giảm là do sự trao đổi mua bán trên thị trường cũng như trên thế giới giảm làm cho giá USD trong nước và trong tỉnh giảm so với tháng trước. 

2. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2022 ước thực hiện 172 tỷ đồng, tăng 18,08% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 122 tỷ đồng, tăng 14,54%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 50 tỷ đồng, tăng 27,88%. 

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư
- Công tác lao động - việc làm: Trong tháng 01/2022, toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.309 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 817 lao động; hỗ trợ học nghề cho 05 lao động.
- Đời sống dân cư: Đời sống dân cư tháng 01/2022 vẫn ổn định, trong tháng không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh, tình hình xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức bằng các hình thức giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm. 

2. Về chăm lo cho các đối tượng chính sách người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác. 
Công tác bảo trợ xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang quản lý và nuôi dưỡng tập trung 59 đối tượng BTXH; trong tháng trung tâm đã tiếp nhận 01 đối tượng bảo vệ khẩn cấp và xác minh thông tin, kết nối, can thiệp trợ giúp cho 05 trẻ em bị bỏ rơi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong tháng 01/2022 đã tiếp nhận vào 45 học viên, giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 26 học viên, khám và điều trị bệnh cho 3.476 lượt học viên, điều trị cắt cơn cho 45 học viên, trị thuốc ARV cho 08 học viên, điều trị lao 01 học viên, có 42 trường hợp bệnh nặng cần phải thường xuyên theo dõi.

3. Giáo dục, đào tạo
Hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá cuối học kì I và tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ I, năm học 2021-2022 của toàn ngành theo kế hoạch thời gian năm học. 

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh. Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Toàn ngành tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, xe thông tin lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, thực hiện được 1.750m băng rôn, 7.652m2 panô, 14.086m2 panơ, treo hơn 2.890 lượt cờ phướn, 1.200 lượt cờ Đảng, nước, 13.200 lượt cờ dây các loại, 400 giờ xe tuyên truyền; viết 09 tin bài đăng trên trang Website, tạp chí của ngành và của đơn vị. 

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích và nhà truyền thống tiếp đón khoảng 2.676 lượt khách tham quan; thực hiện tương tác qua nền tảng công nghệ số là 9.503 lượt khách. 
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trong tháng, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh đã thực hiện 04 buổi diễn, với hơn 10.500 lượt theo dõi. 

Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện cấp 13 thẻ thư viện (cấp mới 06 thẻ và 07 thẻ gia hạn); phục vụ được 184.357 lượt bạn đọc (Trong đó bạn đọc tại phòng đọc Thư viện: 446 lượt, bạn đọc truy cập website: 183.904 lượt, Ebook: 7 lượt); tổng số lượt sách, báo luân chuyển 4.460 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 957 tin.
Thể dục thể thao: Hoàn tất thủ tục cử vận động viên các môn tham gia tập huấn đội truyển quốc gia và tuyển trẻ quốc gia theo Quyết định của Tổng cục thể dục thể thao (Tổng số 19 vận động viên); hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu cho đội Bóng đá tỉnh tham dự giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia.

Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt: 2.020 lượt khách, tăng 27,04% so với tháng trước và giảm 97,63% so với cùng kỳ 2021; trong đó khách nội địa 1.870 lượt khách; khách quốc tế: 150 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 1,39 tỷ đồng, tăng 27,97% so với tháng trước và giảm 96,53% so với cùng kỳ 2021.

6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 01/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 16 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 02 vụ va chạm giao thông, làm 16 người chết, 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng 01/2022 tăng 5,88%; số người chết tăng 23,08%; số người bị thương tăng 50%. Nguyên nhân chủ yếu do đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng không nhường đường, tránh vượt sai quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 2.157 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 393 phương tiện, tước 491 GPLX, cảnh cáo 26 trường hợp, xử lý hành chính 2.290 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước trên 4,95 tỷ đồng. 

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng 01/2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ nào cũng như không có thiệt hại nào do cháy nổ gây ra. 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,049
  • Hôm nay571,243
  • Tháng hiện tại11,871,969
  • Tổng lượt truy cập360,539,080
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây