Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Các cuộc Tổng điều tra
 Bản in     Gởi bài viết  
Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011 

 Nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở nước ta để đánh giá thực trạng, xu hướng biến đổi, … từ đó xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển nông thôn,nông nghiệp và thủy sản, ngày 27/9/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1785/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011.

 

Các văn bản:

    ♦ Quyết định 1785/QĐ TTg ngày 27/9/2010 cuả thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra Nông Thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011

    ♦ Quyết định số 338/QĐ-BKHĐT ngày 17/03/2010 cuả Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương ánTổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp & Thủy sản năm 2011

    ♦ Phương án Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011

    ♦ Quyết định 320/QĐ - UBND ngày 15/02/2011 về việc thành lập BCĐ Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011

    ♦ Công văn số 01/BCĐTW - TTT ngày 21/3/2011 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫn lập bảng kê các loại đơn vị điều tra

    ♦ Công văn 196/TCTK-KHTC ngày 31/3/20111 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn quản lí, sử dụng kinh phí Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011 (Giai đoạn chuẩn bị)

    ♦ Công văn 203/TCTK-NLTS ngày 4/4/2011 của Tổng cục Thống kê về việc xác định điạ bàn & thành phần các lớp tập huấn Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011

    ♦ Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Qui định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế Trang trại.

    ♦ Công văn 03/TCTK-NLTS ngày 10/5/2011 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011

    ♦ Công văn 392/BCĐTĐT ngày 13/6/2011 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh Bình Phước về công tác tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh