Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Tổng điều tra Dân số và nhà ở 1/4/2009
 Bản in     Gởi bài viết  
Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009 

KẾT QUẢ TOÀN BỘ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2009

   I. LỜI NÓI ĐẦU

  II. CÁC BIỂU SỐ LIỆU

  1. Số hộ chia theo số người trong hộ và đơn vị hành chính

  2. Số hộ chia theo giới tính và đơn vị hành chính

  3. Dân số chia theo nhóm tuổi, giới tính và đơn vị hành chính

  4. Dân số chia theo dân tộc, giới tính và đơn vị  hành chính

  5. Dân số chia theo dân tộc, nhóm tuổi, giới tính và đơn vị  hành chính

  6. Dân số chia theo tôn giáo, giới tính và đơn vị  hành chính

  7. Dân số từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trang đi học hiện nay, nhóm tuổi, giới tính và đơn vị  hành chính

  8. Dân số thành thị từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trang đi học hiện nay, nhóm tuổi, giới tính và đơn vị  hành chính

  9. Dân số nông thôn từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trang đi học hiện nay, nhóm tuổi, giới tính và đơn vị  hành chính

  10. Dân số từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trang đi học hiện nay, dân tộc và đơn vị  hành chính

11. Dân số thành thị từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trang đi học hiện nay, dân tộc và đơn vị  hành chính

12. Dân số nông thôn từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trang đi học hiện nay, dân tộc và đơn vị  hành chính

13. Dân số từ 5 tuổi trở lên chia theo tình trang đi học hiện nay,  tôn giáo và đơn vị  hành chính

14. Dân số từ 5 tuổi trở lên đã thôi học chia theo bậc học cao nhất, nhóm tuổi và đơn vị  hành chính

15. Dân số thành thị từ 5 tuổi trở lên đã thôi học chia theo bậc học cao nhất, nhóm tuổi và đơn vị  hành chính

16. Dân số nông thôn từ 5 tuổi trở lên đã thôi học chia theo bậc học cao nhất, nhóm tuổi và đơn vị  hành chính

17. Dân số từ 5 tuổi trở lên đã thôi học chia theo bậc học cao nhất, nhóm tuổi, dân tộc và đơn vị  hành chính

18. Dân số từ 5 tuổi trở lên đã thôi học chia theo bậc học cao nhất, nhóm tuổi, tôn giáo và đơn vị  hành chính

19. Dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo tình trạng biết đọc, biết viết, nhóm tuổi, giới tính và đơn vị  hành chính

20. Số hộ chia theo tình trạng có nhà ở, loại nhà đang ở, số người trong hộ và đơn vị hành chính

21. Số hộ thành thị chia theo tình trạng có nhà ở, loại nhà đang ở, số người trong hộ và đơn vị hành chính

22. Số hộ nông thôn chia theo tình trạng có nhà ở, loại nhà đang ở, số người trong hộ và đơn vị hành chính

23. Nhà ở chia theo loại nhà đang ở, năm xây dựng và đơn vị hành chính

24. Nhà ở chia theo dân tộc của chủ hộ, năm xây dựng và đơn vị hành chính

25. Nhà ở thành thị chia theo dân tộc của chủ hộ, năm xây dựng và đơn vị hành chính

26. Nhà ở nông thôn chia theo dân tộc của chủ hộ, năm xây dựng và đơn vị hành chính

27. Nhà ở chia theo loại nhà ở và đơn vị hành chính

28. Danh sách các cụ thọ từ 100 tuổi trở lên

[Trở về]
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh