Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Các cuộc Tổng điều tra
 Bản in     Gởi bài viết  
Tổng điều tra CSKT - HCSN năm, 2012 

Ngày 27/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra CSKT-HCSN năm 2012. Tiếp đó, ngày 9/02/2012 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Phương án Tổng điều tra CSKT-HCSN năm 2012. 

Cuộc Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp ở nước ta nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO:

    ♦ Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012

    ♦ Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT ngày 9/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành phương án Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012

    ♦ Phương án Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012

CÁC TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ

 Phiếu điều tra:

     Phiếu 1: Thu thập thông tin về doanh nghiệp và hợp tác xã

     Phiếu 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

     Phiếu 3A: Thu thập thông tin về các cơ sở hành chính sự nghiệp

     Phiếu 3B: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh

     Phiếu 3Y: Thu thập thông tin về các cơ sở y tế

     Phiếu 3G: Thu thập thông tin về các cơ sở giáo dục và đào tạo

     Phiếu 3Am: Thu thập thông tin điều tra mẫu của các cơ sở hành chính sự nghiệp

     Phiếu 3Ym: Thu thập thông tin điều tra mẫu của các cơ sở y tế

     Phiếu 3Gm: Thu thập thông tin điều tra mẫu của các cơ sở giáo dục và đào tạo

     Phiếu 4: Thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

 Sổ tay hướng dẫn

     Giải thích phiếu thu thập thông tin khối cá thể

     Giải thích phiếu thu thập thông tin khối doanh nghiệp

     Giải thích phiếu thu thập thông tin khối hành chính sự nghiệp

     Giải thích phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

     Hệ thống biểu tổng hợp nhanh

     Hướng dẫn tổng hợp nhanh

     Mẫu bảng kê và biểu mẫu tổng hợp danh sách

 Các tài liệu khác:

     Quy trình lập danh sách các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012

     Kế hoạch Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012 của tỉnh

     Hướng dẫn tuyên truyền Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012

     Bản dự thảo phân công thành viên BCĐ Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012

     Bảng quy định số lượng kèm theo Kế hoạch 202

     Văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Tổng điều tra CSKT - HCSN năm 2012

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh