Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Phòng chống tham nhũng
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Hàng tháng ,Quý ,Năm
 Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2017 

Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 01/2017 và ước tháng 02/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

            

            I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tính đến ngày 15/02/2017 tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2016-2017 toàn tỉnh ước thực hiện được 5.699 ha, bằng 98,11% (-110ha) so với cùng kỳ năm trước.

Đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, hiện nay chủ yếu đang thời kỳ chăm sóc và chống cháy, riêng cây điều và cây xoài đang trong thời kỳ ra bông kết trái người dân tập trung vệ sinh vườn cây.

Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016 - 2017

b. Chăn nuôi

Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 02/2017 gồm có: 12.340 con trâu (giảm 8,93% so cùng kỳ năm trước); 33.189 con bò (tăng 26,58%);  260.508 con heo (tăng 0,79%) và 3.923 ngàn con gia cầm (tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước).

Công tác thú y: Nhìn chung công tác thú y được quan tâm nên tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không xảy ra nguy hiểm. Công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và góp phần ổn định dịch bệnh gia súc, gia cầm.

1.2. Lâm nghiệp

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên tryền, phổ biến pháp luật về rừng, tăng cường công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, trong thời gian qua không để xảy ra phá rừng trên địa bàn tỉnh.

Về khai thác, trong tháng 02/2017 đã khai thác được 84m3 gỗ, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán; sản lượng củi khai thác trong tháng được 51 ster củi tận thu.

1.3. Thủy sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định,  trong tháng không xảy ra dịch bệnh. Các địa phương trong tỉnh đang tập trung khai thác, thu hoạch và chăm sóc đàn cá chuẩn bị phục vụ nhu cầu của nhân dân.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2017 ước đạt 104,81% so với tháng trước và 107,04% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 4,81% so với tháng trước và tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 02 tháng đầu năm 2017, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 9,90% so với 02 tháng đầu năm 2016.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2/2017

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 2/2017

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Tháng 02/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 3.008,1 tỷ đồng, giảm 0,86% so với tháng trước và tăng 13,23% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 2 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 6.042,3 tỷ đồng, tăng 16,01% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 2/2017

3.2. Giao thông vận tải

a. Vận tải hành khách         

Vận tải hành khách trong tháng 02/2017 ước thực hiện 915,6 ngàn HK và 113.736,8 ngàn HK.km, so với tháng trước giảm 1,42% về vận chuyển và giảm 1,50% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,31% về vận chuyển và tăng 2,65% về luân chuyển.

Kết quả hoạt động vận tải hành khách của địa phương tháng 2/2017

b. Vận tải hàng hoá

Vận tải hàng hoá tháng 02/2017 ước thực hiện được 224 ngàn tấn và 15.409,8 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,38% về vận chuyển và tăng 0,50% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 8,04% về vận chuyển và tăng 9,24% về luân chuyển.

Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa của địa phương tháng 2/2017

Về doanh thu vận tải hàng hoá tháng này ước thực hiện 50,021 tỷ đồng, tăng 0,51% so tháng trước và tăng 3,61% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02/2017 ước đạt 1,18 tỷ đồng, tăng 0,86% so với tháng 01/2017.

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2017 đạt 100,22%, tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 5,99% so với cùng tháng năm trước.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 02/2017 tăng 0,68%; Đô la Mỹ giảm 0,13% so với tháng 01/2017.

Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 2/2017

2. Đầu tư, xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02/2017 ước 105,8 tỷ đồng. (Trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 82,3 tỷ đồng, chiếm 77,79%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 23,5 tỷ đồng, chiếm 22,21%).

Về thu hút FDI: Trong tháng 02/2017 không phát sinh dự án đầu tư nước ngoài mới.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 2/2017

Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 2/2017

Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư trực tiệp nước ngoài được cấp phép mới tháng 2/2017

3. Tài chính

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02/2017 ước thực hiện được 296 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm thu được 627,5 tỷ đồng, đạt 13,74% so với dự toán năm.

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02/2017 ước thực hiện 225 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm chi 868,4 tỷ đồng, đạt 12,17% so với dự toán năm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 2/2017

Chi ngân sách nhà nước địa phương tháng 2/2017

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư

1.1. Công tác lao động - việc làm

Trong tháng 02/2017, toàn tỉnh đã tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 303 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 270 lao động.

1.2. Đời sống dân cư

Nhìn chung đời sống dân cư tháng 02/2017 vẫn ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; đời sống tinh thần, vật chất có chiều hướng cải thiện hơn so với năm trước do sản xuất tăng, giá cả ổn định, bên cạnh đó nhà nước thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất.

2. Công tác an sinh xã hội

2.1. Công tác bảo trợ xã hội

Hỗ trợ 67.901 phần quà cho dân nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng khó khăn khác, với tổng kinh phí 22.486.618.000 đồng.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 02 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 49 đối tượng (13 người già, 12 trẻ mồ côi, 22 người tâm thần, người khuyết tật và 02 đối tượng lang thang, ăn xin tạm gửi); đón tiếp 32 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 253.075.000 đồng.

2.2. Thực hiện chính sách với người có công

Giải quyết 15 hồ sơ mai táng phí, 12 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 08 hồ sơ chất độc hóa học, 01 hồ sơ tuất; tiếp nhận 27 hồ sơ thương binh ngoài tỉnh chuyển đến.

3. Giáo dục, đào tạo

Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017 với các kết quả trọng tâm như sau:

 Đến cuối học kỳ I năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 468 trường học từ mầm non đến THPT, 7.636 lớp, 229.845 học sinh.

Số học sinh bỏ học: 533 học sinh, chiếm 0,29% so với tổng số học sinh;

Xếp loại học lực của học sinh: THPT: tỷ học học sinh xếp loại từ Trung bình trở lên đạt 92,72%, THCS: học sinh xếp loại từ Trung bình trở lên đạt 81,57%, Tiểu học: học sinh được xếp loại Hoàn thành đạt trên 96%.

Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2017: tỉnh Bình Phước đạt 44 giải, gồm 08 giải Nhì, 18 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4.1. Tình hình dịch bệnh:

Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 113 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.

Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 54 ca. Tử vong 00.

Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 02 ca. Tử vong 00 ca.

Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 126 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.

An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 75 ca. Tử vong 00.

Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào.

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.

4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)

Tổng số Bn vào viện là 7.673 người; tổng số Bn ra viện là 6.641 người; tổng số Bn chuyển tuyến 671; tổng số Bn trốn viện 93; tổng số Bn tử vong 15; tổng số Bn còn lại 1.497; tổng số Bn ngoại trú 988; tổng số Bn tai nạn giao thông 1.000; tổng số Bn tử vong do TNGT 01; tổng số ca phẫu thuật 813.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

a. Công tác tuyên truyền: Kết quả đã thực hiện được 1.651m băng rôn, 4.260m2 panô, 508m2 banner, treo 4.008 lượt cờ các loại, 55.916m cờ dây; tuyên truyền được 720 giờ trên hệ thống đèn điện tử và 143 giờ bằng xe lưu động.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Hoàn thiện hồ sơ Lễ hội phá bàu của người Khmer xã Lộc Khánh để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di tích đón tiếp khoảng 21.895 lượt khách tham quan.

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 12 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 4.000 lượt người xem. Tổ chức đêm ga la sân chơi “Tìm tài năng trẻ Bình Phước”.

Hoạt động chiếu bóng: Triển khai 06 đội chiếu bóng lưu động đi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cán bộ và chiến sĩ bộ đội biên phòng và vùng biên giới được 100 buổi chiếu, thu hút khoảng 11.280 lượt người xem.

Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 35.264 lượt bạn đọc (trong đó 386 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 205 lượt bạn đọc truy cập internet, 8.335 lượt bạn đọc truy cập website và 26.338 lượt bạn đọc xe thư viện lưu động), luân chuyển 79.264 lượt sách, báo, tạp chí.

Thể dục thể thao: Tổ chức giải Cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh năm 2017. Đội Bóng đá tỉnh tham dự giải Bóng đá cúp quốc gia và giải Bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2017.

Hoạt động du lịch: Phối hợp thực hiện phim phóng sự quảng bá du lịch Bình Phước. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan ước đạt 21.816 lượt khách; doanh thu đạt 22,1 đồng.

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng 02/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm 29 người chết, 19 người bị thương, làm thiệt hại 58 phương tiện giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.6197 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 896 phương tiện, tước 376 GPLX, cảnh cáo 94 trường hợp, xử lý hành chính 4.111 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 3,586 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ (362 trường hợp), không có giấy phép lái xe (469 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (899 trường hợp) và không đi đúng làn đường quy định (512 trường hợp).

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 2.114 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện 25 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 05 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 8,3 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân 2016 - 2017 giảm hơn so với cùng kỳ năm trước; giải ngân vốn XDCB còn chậm; tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao.

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 02/2017.

Cục Thống kê Bình Phước

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh