Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Phòng chống tham nhũng
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Hàng tháng ,Quý ,Năm
 Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2017 

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017 nhìn chung ổn định và trên đà phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán; tổng mức bán lẻ hàng hoá có xu hướng tăng so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ

          Trên cơ sở số liệu chính thức 02 tháng đầu năm 2017 và ước tháng 3/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2017 trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tính đến ngày 15/3/2017 tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2016-2017 toàn tỉnh ước thực hiện được 6.492 ha, tăng 0,90% (+58ha) so với cùng kỳ năm trước

Tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016 - 2017

b. Chăn nuôi

Số lượng gia súc, gia cầm ước đến tháng 3/2017 gồm có: 12.491 con trâu (giảm 4,63% so cùng kỳ năm trước); 33.472 con bò (tăng 19,63%); 275.448 con heo (tăng 1,12%) và 4.171,4 ngàn con gia cầm (trong đó đàn gà 4.004 ngàn con).

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3/2017 ước tăng 4,59% so với tháng trước và tăng 9,84% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế quý I/2017, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 9,33% so với quý I/2016.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2017

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 3/2017

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Tháng 3/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 3.012,1 tỷ đồng, tăng 0,91% so với tháng trước và tăng 15,54% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 9.031,4 tỷ đồng, đạt 24,08% kế hoạch năm và tăng 15,56% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 3/2017

3.2. Giao thông vận tải

a. Vận tải hành khách         

Vận tải hành khách trong tháng 3/2017 ước thực hiện 924,2 ngàn HK và 114.820,4 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,93%  về vận chuyển và tăng 0,95% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,54% về vận chuyển và tăng 6,37% về luân chuyển.

Vận tải hành khách trong quý I/2017 ước thực hiện 2.768,7 ngàn HK và 344.022,5 ngàn HK.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,51% về vận chuyển và tăng 5,25% về luân chuyển.

Doanh thu vận tải hành khách quý I/2017 ước thực hiện 245,4 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động vận tải hành khách của địa phương tháng 3/2017

b. Vận tải hàng hoá

Vận tải hàng hoá tháng 3/2017 ước thực hiện được 226,2 ngàn tấn và 15.539,6 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,96% về vận chuyển và tăng 0,84% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 8,21% về vận chuyển và tăng 8,24% về luân chuyển.

Vận tải hàng hoá quý I/2017 ước thực hiện được 673,3 ngàn tấn và 46.282,6 ngàn T.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 8,32% về vận chuyển và tăng 9,17% về luân chuyển.

Về doanh thu vận tải hàng hoá quý I/2017 ước thực hiện 150,2 tỷ đồng, tăng 3,72% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải quý I/2017 ước thực hiện 3,5 tỷ đồng, tăng 24,51% so cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa của địa phương tháng 3/2017

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I/2017 đạt 105,90%, tức tăng 5,90% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng quý I/2017 tăng 11,23%; Đô la Mỹ giảm 0,48% so với quý I/2016.

Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 3/2017

2. Đầu tư, xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý quý I/2017 ước 308,8 tỷ đồng.

Về thu hút FDI: Trong quý I/2017 đã cấp phép cho 02 dự án với số vốn đăng ký là 8,2 triệu USD.

Về hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I/2017 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 1.538,7 tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 3/2017

Số dự án đầu nước nước ngoài được cấp phép quý I/2017

Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới quý I/2017

Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn ước quý I/2017

3. Hoạt động của doanh nghiệp

Ước quý I năm 2017 có 200 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký là 1.958 tỷ đồng, tăng 9,9% về số doanh nghiệp và tăng 91,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

4. Tài chính, ngân hàng

4.1. Tài chính

4.1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3/2017 ước thực hiện được 408,5 tỷ đồng. Lũy kế quý I/2017 thu được 1.036 tỷ đồng, đạt 22,69% so với dự toán năm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3/2017

4.1.2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 3/2017 ước thực hiện 523 tỷ đồng. Lũy kế quý I/2017 chi 1.391,4 tỷ đồng, đạt 19,51% so với dự toán năm.

Chi ngân sách nhà nước địa phương tháng 3/2017

4.2. Ngân hàng

Trong quý I/2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các chính sách, giải pháp mở rộng tín dụng, phù hợp với nhu cầu, cơ cấu ngành kinh tế, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và một số cây công nghiệp lâu năm của tỉnh.

4.2.1. Về lãi suất:

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn ít có sự biến động, lãi suất cho vay có sự biến động nhẹ, tăng 0,5% so với những tháng cuối năm 2016; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của các TCTD đối với các lĩnh vực ưu tiên là 7%/năm, một số khoản cho vay thấp hơn 1%; lãi suất thỏa thuận cho vay ngắn, trung, dài hạn đối với nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển: mức thấp nhất từ 5,0% đến 8,6%/năm, mức phổ biến từ 9,5% đến 12,0%; lãi suất cho vay ngắn, trung dài hạn đối với nhu cầu vốn để phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: mức thấp nhất từ 6,5% đến 10%/năm; mức phổ biến từ 11,0% đến 16,2%/năm.

4.2.2. Hoạt động huy động vốn và cho vay:

Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 3/2017 ước đạt 25.000 tỷ đồng, chiếm 63,29%/tổng dư nợ tín dụng, so với cuối năm 2016 tăng 1,75%, so với tháng 2/2017 tăng 1,46%.

Dư nợ tín dụng đến cuối tháng 3/2017 ước đạt 39.500 tỷ đồng, so với cuối năm 2016 tăng 6,34%, so với tháng 2/2017 tăng 2,57%.

Cho vay xuất khẩu (chủ yếu cho vay xuất khẩu ngành điều, cao su) dư nợ đến cuối tháng 3/2017 ước đạt 980 tỷ đồng, tăng 6,29% so với cuối năm 2016, tăng 2,08% so với tháng 2/2017

4.2.3. Chất lượng tín dụng

Chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tự xử lý nợ xấu; đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi nợ của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ thích hợp; phối hợp với các cơ quan chức năng xử tài sản thế chấp và thu hồi nợ xấu...Nợ quá hạn đến cuối tháng 01/2017 chiếm 3,59%, cuối tháng 2/2017 chiếm 3,77%/ tổng dư nợ trên toàn địa bàn.

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư

1.1. Công tác lao động - việc làm

Trong quý I/2017, toàn tỉnh đã tư vấn nghề, việc làm và giới thiệu việc làm cho 1.005 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 872 lao động; hỗ trợ học nghề cho 43 lao động thất nghiệp.

1.2. Đời sống dân cư

Nhìn chung đời sống dân cư quý I/2017 có nhiều cải thiện về mặt tinh thần cũng như về vật chất, văn hoá, giáo dục phát triển toàn diện, các chính sách xã hội được chú trọng, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

1.3. Tình hình thiếu đói

Trong quý I/2017, trên địa bàn tỉnh có 666 hộ thiếu đói, tương ứng với 1.523 nhân khẩu thiếu đói. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, trong tháng các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 4.650 tấn gạo và 223,49 triệu đồng.

2. Công tác an sinh xã hội

2.1. Việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội

Hỗ trợ 77.518 phần quà, với tổng kinh phí 29.743.642.200 đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khó khăn khác nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

2.2. Công tác bảo trợ xã hội

Tiếp nhận 04 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 49 lượt đối tượng, đón tiếp 52 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 332.965.000 đồng; 24 đối tượng nghiện ma túy, giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 16 đối tượng, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 874 lượt học viên, khám và điều trị bệnh cho 1.482 lượt học viên và giải quyết cho 590 lượt thân nhân đến thăm học viên.

2.3. Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Giải quyết 199 hồ sơ, trong đó: có 104 hồ sơ mai táng phí, 24 hồ sơ trợ cấp một lần, 12 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 08 hồ sơ chất độc hóa học, 03 hồ sơ tuất, 02 hồ sơ người hoạt động kháng chiến được tặng huân huy chương, 01 hồ sơ thương binh; tiếp nhận 45 hồ sơ đối tượng chính sách người có công ngoài tỉnh chuyển đến.

3. Giáo dục, đào tạo

Quý I năm 2017 ngành giáo dục tổ chức sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016-2017.

Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại các địa phương, đến nay toàn tỉnh có 111/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn XMC, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phổ cập giáo dục THCS.

Đến hết quý I có thêm 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn cuả tỉnh lên 108/461 trường, đạt 23,4% so với tổng số trường, cụ thể: 25/148 trường MN chiếm tỉ lệ 16,9%, 50/173 trường Tiểu học chiếm tỉ lệ 28,9%, 21/107 trường THCS chiếm tỉ lệ 19,6%, 12/33 trường THPT chiếm tỉ lệ 36,3%.

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4.1. Công tác y tế dự phòng

Trong quý I/2017, toàn tỉnh ghi nhận:

Sốt rét:  Tổng số mắc sốt rét 269 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.

Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 174 ca. Tử vong 00.

Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc 34 ca. Tử vong 00 ca.

Tiêm chủng mở rộng: Số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 2.406 trẻ, số trẻ em tiêm BCG là 2.213 trẻ.

Phòng chống HIV/AIDS: Số ca HIV mới phát hiện 30 ca, số ca AIDS mới phát hiện 19 ca. Tổng số mẫu giám sát 1.833 (mẫu dương tính 21 mẫu).

An toàn thực phẩm: Tổng số ca ngộ độc thực phẩm nhập viện 285 ca, không có vụ ngộ độc thực phẩm.

4.2. Hoạt động khám chữa bệnh

Tổng số lần khám bệnh 443.572, đạt 25,1% KH, tăng 19,3%. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 31.915, đạt 25,2 %, tăng 7,9 % so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 75%.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyền: Kết quả đã thực hiện được 5.626m băng rôn, 10.061m2 panô, 1.538m2 banner, 18 hộp đèn trang trí đường phố, treo 6.430 lượt cờ các loại, 83.916m cờ dây; tuyên truyền được 2.160 giờ trên hệ thống đèn điện tử và 1.019 giờ bằng xe lưu động; tổ chức và hỗ trợ thị xã Phước Long triển lãm gần 1.000 hình ảnh về kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an ninh quốc phòng của tỉnh.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Di sản văn hóa bình Phước”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Các di tích đón tiếp khoảng 26.400 lượt khách tham quan.

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 42 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 23.000 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 42 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 12.600 lượt người xem.

Hoạt động thư viện: Trong quý, Thư viện tỉnh phục vụ được 60.013 lượt bạn đọc, luân chuyển 98.188 lượt sách, báo, tạp chí.

Hoạt động chiếu bóng: Triển khai 06 đội chiếu bóng với 301 buổi chiếu, thu hút khoảng 38.295 lượt người xem phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 94 xuất chiếu với khoảng 1.370 lượt người đến xem.

Hoạt động du lịch: Phối hợp tổ chức Lễ hội ẩm thực phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước và thực hiện phim phóng sự quảng bá du lịch Bình Phước. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 67.822 lượt khách; doanh thu đạt 63,52 tỷ đồng.

Hoạt động thể thao: Đăng cai tổ chức giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2017 và giải vô địch cúp các câu lạc bộ Kichboxing toàn quốc. Tổ chức giải Cờ tướng các câu lạc bộ. Phối hợp tổ chức giải Xe đạp toàn quốc cúp Truyền hình Bến Tre lần thứ XIX - Ống nhựa Hoa Sen; giải Xe đạp “Về Phước Long xây chiến thắng” và giải việt dã truyền thống. Trong quý, các đội tuyển của tỉnh tham gia 06 giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 09 HCV, 05 HCB, 11 HCĐ, 06 kiện tướng, 03 dự bị kiện tướng, 12 cấp I

6. Tai nạn giao thông

Trong quý I/2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông làm 76 người chết, 51 người bị thương, làm thiệt hại 137 phương tiện giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 18.872 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 3.581 phương tiện, tước 1.479 GPLX, cảnh cáo 366 trường hợp, xử lý hành chính 14.291 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước trên 13,15 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ (1.064 trường hợp), không có giấy phép lái xe (1.972 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (2.935 trường hợp) và không đi đúng làn đường quy định (1.790 trường hợp).

7. Thiệt hại thiên tai

Trong quý I/2017, vào các ngày 23/2, ngày 14/3 và ngày 16-17/3/2017 đã có mưa to kèm gió lốc xoáy trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về cây trồng là 76,03 ha diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng; 500 con gia cầm bị thiệt hại; thiệt hại về người 01 người bị thương; thiệt hại về nhà cửa và vật kiến trúc: số nhà bị sập, bị cuốn trôi 03 nhà; số nhà bị sạt lở, tốc mái 34 nhà; trụ điện thế bị thiệt hại 9 trụ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.

8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong quý I/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 3.349 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 59 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 12 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 39,5 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017 nhìn chung ổn định và trên đà phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán; tổng mức bán lẻ hàng hoá có xu hướng tăng so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là công tác phục vụ đón Tết cổ truyền của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách đón Tết vui vẻ và đầm ấm; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: thời tiết diễn biến bất thường, những cơn mưa trái mùa đã làm ảnh hưởng đến năng suất cây điều; thiệt hại thiên tai do mưa to kèm lốc xoáy; công tác triển khai thực hiện vốn đầu tư còn chậm, các công trình đường giao thông còn khó khăn; tai nạn giao thông chưa giảm...

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước quý I/2017.

Cục Thống kê Bình Phước

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh