Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Phòng chống tham nhũng
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Hàng tháng ,Quý ,Năm
 Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017 

 Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 4/2017 và ước tháng 5/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

            

            I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt \

Đối với cây hàng năm, trong tháng bà con tập trung xuống giống vụ mùa năm 2017. Tính đến ngày 15/5/2017 toàn tỉnh ước thực hiện được 2.728 ha, tăng 2,63% ( + 70 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, ngày càng phát triển và đầu tư mở rộng diện tích cũng như thâm canh đi vào chiều sâu, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng tăng đem lại hiệu quả cao và lâu dài cho người sản xuất.

Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ mùa 2017 tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2017

b. Chăn nuôi

Theo kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 01/4/2017 toàn tỉnh có 11.884 con trâu; 31.203 con bò; 342.986 con heo; 4.859 ngàn con gia cầm so cùng kỳ năm trước trâu giảm 9,70%; bò tăng 23,46%; heo tăng 9,18%; gia cầm giảm 6,83%.

1.2. Lâm nghiệp

Tăng cường công tác tuyên tryền, phổ biến pháp luật về rừng, công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, trong thời gian qua không để xảy ra phá rừng trên địa bàn tỉnh. Về khai thác, trong tháng 5/2017 đã khai thác được 1.676m3 gỗ, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán; sản lượng củi khai thác trong tháng được 489 ster củi tận thu.

1.3. Thủy sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định,  trong tháng không xảy ra dịch bệnh. Các địa phương trong tỉnh đang tập trung khai thác, thu hoạch và chăm sóc đàn cá chuẩn bị phục vụ nhu cầu của nhân dân.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2017 ước đạt 103,82% so với tháng trước và 110,66% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 3,82% so với tháng trước và tăng 10,66% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 5/2017: Đá xây dựng ước đạt 52.898,9m3, tăng 1,85% so với tháng trước, giảm 1,35% so cùng kỳ năm trước; hạt điều nhân 5.860,5 tấn, tăng 9,11%, tăng 8,77%; Tinh bột sắn, bột dong riềng 8.766,3 tấn, không tăng so với tháng trước, tăng 45,42%; Ván ép to gỗ và các vật liệu tương tự 13.230,8m3, tăng 5,68%, tăng 13,38%; Clinke 185.000 tấn, tăng 0,38%, tăng 15,63%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2017

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5 năm 2017

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Tháng 5/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 3.080,6 tỷ đồng, tăng 1,43% so với tháng trước và tăng 15,22% so với cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 15.146 tỷ đồng, tăng 15,27% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 năm 2017

3.2. Giao thông vận tải

a. Vận tải hành khách         

Vận tải hành khách trong tháng 5/2017 ước thực hiện 932,9 ngàn HK và 115.799 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,70% về vận chuyển và tăng 0,68% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,12% về vận chuyển và tăng 4,37% về luân chuyển.

Cộng dồn 5 tháng, sản lượng vận tải hành khách thực hiện được 4.626,3 ngàn HK và 574.657,9 ngàn HK.km, tăng 5,40% về vận chuyển và tăng 4,91% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu vận tải hành khách tháng 5/2017 ước thực hiện 78,191 tỷ đồng, tăng 0,63% so với tháng trước, tăng 5,02% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động vận tải hành khách của địa phương tháng 5 năm 2017

b. Vận tải hàng hoá

Vận tải hàng hoá tháng 5/2017 ước thực hiện được 227,7 ngàn tấn và 15.616,9 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,61% về vận chuyển và tăng 0,52% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,41% về vận chuyển và tăng 7,09% về luân chuyển.

Cộng dồn 5 tháng, sản lượng vận tải hàng hóa ước thực hiện được 1.126,7 ngàn tấn và 77.371 ngàn T.km, tăng 7,87% về vận chuyển và tăng 8,27% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

Về doanh thu vận tải hàng hoá tháng 5/2017 ước thực hiện 50,664 tỷ đồng, tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2017 ước đạt 1,198 tỷ đồng, tăng 0,16% so với tháng 4/2017.

Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa của địa phương tháng 5 năm 2017

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 đạt 99,50%, giảm 0,50% so với tháng trước và tăng 3,79% so với cùng tháng năm trước. Nguyên nhân do giá xăng dầu được điểu chỉnh giảm hai đợt vào ngày 05/5/2017 và ngày 20/5/2017; giá thực phẩm tươi sống giảm mạnh và giá rau củ, quả cũng giảm mạnh.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 5/2017 tăng 0,09%; Đô la Mỹ giảm 0,38% so với tháng 4/2017.

Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 5 năm 2017

2. Đầu tư, xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2017 ước 117,1 tỷ đồng

Về thu hút FDI: Trong tháng 5/2017 đã cấp phép cho 01 dự án đến từ Ấn Độ với số vốn đăng ký là 0,6 triệu USD. Cộng dồn 5 tháng năm 2017, đã cấp phép cho 06 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 11,8 triệu USD, trong đó có 03 dự án đầu tư đến từ Trung Quốc với tổng số vốn 9,9 triệu USD.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 năm 2017

Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 5 năm 2017

Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 5 năm 2017

3. Tài chính

3.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2017 ước thực hiện được 427,2 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh là 31,7 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 75,1 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất là 175,6 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm thu được 1.953 tỷ đồng, đạt 42,77% so với dự toán năm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 năm 2017

3.2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5/2017 ước thực hiện 764,2 tỷ đồng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 77,5 tỷ đồng; chi thường xuyên 673,5 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm chi 2.730,2 tỷ đồng, đạt 38,28% so với dự toán năm.

Chi ngân sách nhà nước địa phương tháng 5 năm 2017

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư

1.1. Công tác lao động - việc làm

Trong tháng 5/2017, toàn tỉnh tư vấn nghề, việc làm và giới thiệu việc làm cho 820 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 753 lao động; hỗ trợ học nghề cho 10 lao động.

1.2. Đời sống dân cư

Trong tháng đời sống của dân cư vẫn ổn định. Tuy nhiên, từ ngày 04-08/5/2017 đã xảy ra ở hết các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại về  người, nhà ở và cây trồng của một số hộ dân như sau: diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng là 165,04 ha; gia súc, gia cầm khác bị thiệt hại khoảng 400 con; số công trình văn hóa, phúc lợi khác bị hư hỏng nặng như: 10m2 tường rào, 2 trụ điện thế và 2 cổng trào thôn; số nhà bị sạt lở, tốc mái: 34 nhà. Ước tính thiệt hại khoảng 3,050 tỷ đồng.

2. Công tác an sinh xã hội

2.1. Công tác bảo trợ xã hội

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 02 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 55 đối tượng (16 người già, 12 trẻ mồ côi, 24 người tâm thần, người khuyết tật và 03 đối tượng lang thang, ăn xin tạm gửi), đón tiếp 07 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 16 triệu đồng.

2.2. Thực hiện chính sách với người có công

Giải quyết 13 hồ sơ mai táng phí, 11 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 02 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 02 hồ sơ chất độc hóa học, 05 hồ sơ tuất, 05 hồ sơ di chuyển liệt sỹ đi tỉnh khác; tổ chức đưa 243 người có công đi điều dưỡng tại Đà Lạt. Tổ chức thành công Lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 18 Mẹ.

3. Giáo dục, đào tạo

Hướng dẫn các trường học và các phòng GD&ĐT huyện, thị tổng kết năm học 2016- 2017.

Chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và thực hiện các công việc về thi tuyển sinh lớp 10.

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4.1. Tình hình dịch bệnh

Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 65 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.

Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 55 ca. Tử vong 00.

Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 69 ca. Tử vong 00 ca.

Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 182 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.

An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 139 ca. Tử vong 00.

Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào.

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 01, thuỷ đậu: 0.

4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)

Tổng số Bn vào viện là 7.709 người; tổng số Bn ra viện là 7.025 người; tổng số Bn chuyển tuyến 623; tổng số Bn trốn viện 73; tổng số Bn tử vong 15; tổng số Bn còn lại 1.554; tổng số Bn ngoại trú 1.759; tổng số Bn tai nạn giao thông 698; tổng số Bn tử vong do TNGT 00; tổng số ca phẫu thuật 806.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyền: Trong tháng 5/2017 đã thực hiện được 2.473m2 panô, banner, 1.736m băng rôn, treo 6.074 lượt cờ các loại, 720 giờ trên hệ thống đèn điện tử, tuyên truyền 123 giờ bằng xe lưu động.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Di sản văn hóa Bình Phước”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Các di tích đón tiếp 59 đoàn khách tham quan, với tổng lượt khách là 6.712 lượt người.

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Tổ chức thành công Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ XI năm 2017 và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động chiếu bóng: Triển khai 06 đội chiếu bóng lưu động với 75 buổi chiếu, thu hút khoảng 8.250 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 32 xuất chiếu với khoảng 720 người đến xem.

Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 23.245 lượt bạn đọc (trong đó 530 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 809 lượt bạn đọc truy cập internet, 13.847 lượt bạn đọc truy cập website và phục vụ sách, báo ngoài Thư viện 8.059 lượt bạn đọc), luân chuyển 30.166 lượt sách, báo, tạp chí, cấp mới 09 thẻ bạn đọc thư viện.

Thể dục thể thao: Trong tháng, các đội tuyển của tỉnh tham gia 09 giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 11 HCV, 10 HCB, 21 HCĐ, 06 cấp I.

Hoạt động du lịch: Tổ chức thực hiện công tác cắm mốc khoanh vùng tại Khu di tích lịch sử núi Bà Rá. Phối hợp tổ chức Hội nghị khách hàng quốc tế ngành Điều - Bình Phước 2017. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 20.334 lượt khách; doanh thu đạt 19,1 tỷ đồng.

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng 5/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 15 người bị thương, làm thiệt hại 40 phương tiện giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 9.297 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.808 phương tiện, tước 546 GPLX, cảnh cáo 166 trường hợp, xử lý hành chính 6.326 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 6,3 tỷ đồng.

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 5 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện 11 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 04 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 57 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa tăng so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: giải ngân vốn XDCB còn chậm; tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao.

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 5/2017.

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh