Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Phòng chống tham nhũng
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
Hàng tháng ,Quý ,Năm
 Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa tăng so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân

           Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 3/2017 và ước tháng 4/2017, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Tính đến ngày 15/4/2017 toàn tỉnh ước thực hiện được 1.346 ha, tăng 18,90% ( + 214 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nhóm cây lúa 278 ha, tăng 2,21% (+6 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng: bắp 282 ha, tăng 3,68% (+10 ha); khoai mỳ 125 ha, tăng 4,17% (+5 ha); mía 29 ha, tăng 11,54% (+5 ha); Rau các loại 383 ha, tăng 23,15% (+72 ha); đậu các loại 52 ha, tăng 642,86% (+45 ha)...

Đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, ngày càng được đầu tư vì đem lại hiệu quả kinh tế hơn so với cây hàng năm, tuy nhiên cây điều năm nay mất mùa nặng vì đúng vào thời kỳ ra bông lại xuất hiện những cơn mưa làm bông thối và rụng.

Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 tính đến 15/4/2017

b. Chăn nuôi

Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 4/2017 gồm có: 12.491 con trâu (giảm 5,09% so cùng kỳ năm trước); 35.376 con bò (tăng 39,98%);  629.901 con heo (tăng 5,02%) và 4.980 ngàn con gia cầm (giảm 4,52% so với cùng kỳ năm trước).

1.2. Lâm nghiệp

Tăng cường công tác tuyên tryền, phổ biến pháp luật về rừng, công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, trong thời gian qua không để xảy ra phá rừng trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 4/2017 đã khai thác được 50m3 gỗ, chủ yếu khai thác khu vực dân cư trồng cây phân tán; sản lượng củi khai thác trong tháng được 15 ster củi tận thu.

1.3. Thủy sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định,  trong tháng không xảy ra dịch bệnh. Các địa phương trong tỉnh đang tập trung khai thác, thu hoạch và chăm sóc đàn cá chuẩn bị phục vụ nhu cầu của nhân dân.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2017 ước đạt 103,95% so với tháng trước và 112,39% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 3,95% so với tháng trước và tăng 12,39% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 4/2017: Đá xây dựng ước đạt 52.898,9m3, tăng 8,37% so với tháng trước, giảm 1,35% so cùng kỳ năm trước. Tương ứng: hạt điều nhân 5.457,1 tấn, tăng 2,46%, tăng 12,95%; Clinke 177.139 tấn, tăng 9,06%, tăng 10,71%; Điện sản xuất 139,4 triệu Kwh, tăng 7,03% và tăng 7,03%...

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 9,75% so với 4 tháng đầu năm 2016.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2017

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 4/2017

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Tháng 4/2017 tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 3.051,4 tỷ đồng, tăng 1,44% so với tháng trước và tăng 15,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước 120,8 tỷ đồng, tăng 0,04% so với tháng trước và tăng 4,14% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế cá thể ước 2.073,7 tỷ đồng, tăng 1,37% và tăng 17,74%; Kinh tế tư nhân 855,5 tỷ đồng, tăng 1,82% và tăng 10,93%; Kinh tế tập thể ước 2,1 tỷ đồng, tăng 1,03% và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0,3 tỷ đồng tăng 1,67% so với tháng trước và giảm 13,11% so với cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 12.080,7 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4/2017

3.2. Giao thông vận tải

a. Vận tải hành khách         

Vận tải hành khách trong tháng 4/2017 ước thực hiện 929,9 ngàn HK và 115.475,2 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,81% về vận chuyển và tăng 0,73% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,98% về vận chuyển và tăng 5,03% về luân chuyển.

Doanh thu vận tải hành khách tháng 4/2017 ước thực hiện 77,964 tỷ đồng, tăng 81,0% so với tháng trước, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động vận tải hành khách của địa phương tháng 4/2017

b. Vận tải hàng hoá

Vận tải hàng hoá tháng 4/2017 ước thực hiện được 227,5 ngàn tấn và 15.609,6 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 0,85% về vận chuyển và tăng 0,87% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,8% về vận chuyển và tăng 7,78% về luân chuyển.

Về doanh thu vận tải hàng hoá tháng 4/2017 ước thực hiện 50,644 tỷ đồng, tăng 0,79% so với tháng trước và tăng 3,68% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4/2017 ước đạt 1,19 tỷ đồng, tăng 0,59% so với tháng 3/2017.

Hoạt động vận tải hàng hóa của địa phương tháng 4/2017

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 đạt 99,59%, giảm 0,41% so với tháng trước và tăng 4,85% so với cùng tháng năm trước.

Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 4/2017 tăng 1,24%; Đô la Mỹ tăng 1,18% so với tháng 3/2017.

Chỉ số giá tiêu dùng, USD và chỉ số giá vàng tháng 4/2017

2. Đầu tư, xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2017 ước 121,5 tỷ đồng.

Về thu hút FDI: Trong tháng 4/2017 đã cấp phép cho 03 dự án đến từ trung Quốc và Hàn Quốc với số vốn đăng ký là 3 triệu USD. Cộng dồn 4 tháng năm 2017, đã cấp phép cho 05 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 11,3 triệu USD, trong đó có 03 dự án đầu tư đến từ Trung Quốc với tổng số vốn 9,9 triệu USD.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2017

Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 4/2017

Vốn đăng ký và vốn bổ sung của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới tháng 4/2017

3. Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4/2017 ước thực hiện được 390 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 4/2017 ước thực hiện 543,8 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4/2017

Chi ngân sách nhà nước địa phương tháng 4/2017

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC

1. Lao động, việc làm và đời sống dân cư

1.1. Công tác lao động - việc làm

Trong tháng 4/2017, toàn tỉnh tư vấn nghề, việc làm và giới thiệu việc làm cho 798 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 323 lao động; hỗ trợ học nghề cho 06 lao động.

1.2. Đời sống dân cư

Nhìn chung đời sống dân cư tháng 4/2017 vẫn ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Tuy trong các ngày 25/3 và 13/4/2017 trên địa bàn huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản, huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng xuất hiện mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại về  người, nhà ở và cây trồng của một số hộ dân, cụ thể: 01 người chết; 9 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái; diệc tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng là 69,05 ha. Ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

2. Công tác an sinh xã hội

2.1. Công tác bảo trợ xã hội

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận 06 đối tượng, quản lý nuôi dưỡng tập trung 54 đối tượng (16 người già, 12 trẻ mồ côi, 23 người tâm thần, người khuyết tật và 03 đối tượng lang thang, ăn xin tạm gửi); đón tiếp 10 đoàn khách đến thăm và tặng quà với tổng số tiền là 31.390.000 đồng.

2.2. Thực hiện chính sách với người có công

Giải quyết 88 hồ sơ mai táng phí, 16 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 01 hồ sơ thương binh, 05 hồ sơ chất độc hóa học, 08 hồ sơ di chuyển liệt sỹ đi tỉnh khác, 68 hồ sơ trang cấp dụng cụ chỉnh hình, 121 hồ sơ ưu đãi học sinh sinh viên. Trình UBND tỉnh 04 hồ sơ giải quyết chế độ phong tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

3. Giáo dục, đào tạo

Hoàn thành hồ sơ giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên tiêu biểu gửi Bộ GD&ĐT; Hướng dẫn thực hiện hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2016-2017 cho các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT.

Chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và thực hiện các công việc về thi tuyển sinh lớp 10.

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4.1. Tình hình dịch bệnh

Sốt rét: Tổng số mắc sốt rét 62 cas, bệnh nhân sốt rét ác tính 00. Tử vong: 00 ca. Không có dịch sốt rét xảy ra.

Sốt xuất huyết: Tổng số mắc sốt xuất huyết là 55 ca. Tử vong 00.

Bệnh tay - chân - miệng: Tổng số mắc trong tháng 39 ca. Tử vong 00 ca.

Tiêu chảy: Tổng số bệnh nhân tiêu chảy: 175 ca. Không phát hiện bệnh nhân tả mắc trong tháng.

An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn 117 ca. Tử vong 00.

Cúm A(H1N1)/H5N1: Chưa phát hiện ca bệnh nào.

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Tổng số bệnh nhân mắc bệnh sởi: 00, thuỷ đậu: 0.

4.2. Hoạt động khám chữa bệnh: (số liệu ghi nhận từ các bệnh viện)

Tổng số Bn vào viện là 8.967 người; tổng số Bn ra viện là 7.976 người; tổng số Bn chuyển tuyến 735; tổng số Bn trốn viện 112; tổng số Bn tử vong 15; tổng số Bn còn lại 1.593; tổng số Bn ngoại trú 2.431; tổng số Bn tai nạn giao thông 688; tổng số Bn tử vong do TNGT 00; tổng số ca phẫu thuật 930.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Công tác tuyên truyền: Trong tháng 4/2017 đã thực hiện được 1.980m2 panô, banner, 2.558m băng rôn, treo 2.517 lượt cờ các loại, 2.039m cờ dây, 720 giờ trên hệ thống đèn điện tử, tuyên truyền 206 giờ bằng xe lưu động; trang trí 10 trụ hồng kỳ, 02 mô hình; tham gia triển lãm 70 hình ảnh.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 21 năm ngày mất Thượng tướng Trần Văn Trà. Tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Di sản văn hóa Bình Phước”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “Lãnh đạo và tướng lĩnh Bộ Chỉ huy Miền qua các thời kỳ”, “Thắm tình hữu nghị”; “Chiến dịch Nguyễn Huệ - 1972 - giải phóng Lộc Ninh” và “Lộc Ninh 45 năm xây dựng và phát triển”.

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tỉnh tổ chức được 08 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 6.500 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 16 buổi biểu diễn thông tin lưu động, phục vụ khoảng 4.800 lượt người xem.

Hoạt động chiếu bóng: Triển khai 06 đội chiếu bóng lưu động với 100 buổi chiếu, thu hút khoảng 11.385 lượt người xem. Rạp chiếu phim đã tổ chức được 40 xuất chiếu với khoảng 810 người đến xem.

Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện tỉnh phục vụ được 19.856 lượt bạn đọc (trong đó 552 lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh, 673 lượt bạn đọc truy cập internet, 15.981 lượt bạn đọc truy cập website và phục vụ cơ sở 2.650 lượt bạn đọc), luân chuyển 13.120 lượt sách, báo, tạp chí, cấp mới 09 thẻ bạn đọc thư viện.

Thể dục thể thao: Trong tháng, các đội tuyển của tỉnh tham gia 10 giải thể thao cụm, khu vực và toàn quốc, kết quả đạt 08 HCV, 08 HCB, 23 HCĐ, 05 kiện tướng, 08 cấp I.

Hoạt động du lịch: Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị khách hàng quốc tế ngành Điều - Bình Phước 2017. Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 10.080 lượt khách; doanh thu đạt 19,34 tỷ đồng.

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng 4/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết, 4 người bị thương, làm thiệt hại 40 phương tiện giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 7.293 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.688 phương tiện, tước 537 GPLX, cảnh cáo 211 trường hợp, xử lý hành chính 6.706 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 6,070 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ (454 trường hợp), không có giấy phép lái xe (900 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (1.087 trường hợp) và không đi đúng làn đường quy định (697 trường hợp).

7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy làm thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 15 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 06 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp Kho Bạc là 80 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa tăng so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng so với cùng kỳ; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: giải ngân vốn XDCB còn chậm; tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao.

Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong tháng 4/2017.

Cục Thống kê Bình Phước

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh