Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Thực trạng và tình hình khó khăn của các doanh nghiệp
 Bản in     Gởi bài viết  
THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 

    LỜI GIỚI THIỆU

  PHẦN I: THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng quan doanh nghiệp Bình Phước

Tình hình khó khăn của các doanh nghiệp

Nguyên nhân khó khăn của những doanh nghiệ và các biện pháp tháo gỡ

  PHẦN II: CÁC BIỂU SỐ LIỆU VÀ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN

Biểu 1: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 so với năm 2012

Biểu 2: Bảng tổng hợp tình hình lao động

Biểu 3: Biểu tổng hợp lý do các doanh nghiệp không vay vốn

Biểu 4: Dự kiến hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 so với năm 2013

      Biểu 5: Tình hình SXKD của doanh nghiệp theo các nguyên nhân dự liến tăng quy mô sản xuất kinh doanh

      Biểu 6: Tình hình SXKD của doanh nghiệp theo các nguyên nhân dự liến giảm quy mô sản xuất kinh doanh

      Biểu 7: Tổng hợp các vấn đề cản trở hiện nay đối với doanh nghiệp

      Biểu 8: Tình hình vay vốn của các doanh nghiệp

      Biểu 9: Mức lãi suất tính dụng của các doanh nghiệp chia theo loại hình và ngành SXKD

      Biểu 10: Một số lý do các doanh nghiệp không vay vốn SXKD

    Biểu 11: Những kiến nghị của doanh nghiệp về cải thiện các yếu tố sản xuất

      Biểu 12: Tổng hợp những khó khăn khúc mắc của doanh nghiệp hiện nay

      Biểu 13: Danh sách các doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh