Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của tỉnh Bình Phước 

 Với mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động của cuộc sống kinh tế xã hội để sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các...

Chi tiết >>>
Luật số 44/2013/QH13 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
 Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 26/11/2013 Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Luật số 44/2013/QH13 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chi tiết >>>
Thông tư 98/2006/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
 Ngày 20/10/2006 Thứ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 98/2006/TT-BTC hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định...
Chi tiết >>>
Luật số 48/2005/QH11 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Luật số 48/2005/QH11 về việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh