Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Thi tuyển công chức 2016
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục thống kê năm 2016 
 Ngày 29 tháng 7 năm 2016 Tổng cục Thống kê đã ra Thông báo số 102/TB-TCTK về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016.
 Các văn bản chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016:

 Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017

  Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017

 Thông báo số 339/TB-TrTK ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Trường Cao đẳng Thống kê II về việc tổ chức ôn thi công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2016

 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016

 Phụ lục 1: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê

 Phụ lục 2: Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2016 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê

 Phụ lục 3a: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tuyển dụng theo vị trí việc làm của Phòng hoặc Chi cục Thông kê trực thuộc Cục

 Phụ lục 3b: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký một số vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm tại Chi cục Thông kê trực thuộc Cục

 Phục lục 3c: Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2016 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đăng ký tuyển dụng theo vị trí việc làm

 Phụ lục 4: Mẫu đơn đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016

 Công văn số 573/TCTK-TCCB ngày 24/8/2016 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức năm 2016

 Công văn số 570/CTK-TCHC ngày 25/8/2016 của Cục Thống kê Bình Phước về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ dự tuyển công chức năm 2016

 
 
[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh