Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước
 Bản in     Gởi bài viết  
Niên giám thống kê 2012 - Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước

TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

National accounts and state budget

  Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia ngân sách nhà nước

Biểu 31:  Giá trị sản xuất theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế

Biểu 32:  Giá trị sản xuất theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Biểu 33:  Cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Biểu 34: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế

Biểu 35: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Biểu 36: Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Biểu 37: Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế

Biểu 38: Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Biểu 39: Chỉ số phát triển giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010  phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Biểu 40:Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010  phân theo khu vực kinh tế

Biểu 41:Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010  phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Biểu 42:Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010  phân theo loại hình kinh tế  và phân theo ngành kinh tế 

Biểu 43: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 1994  phân theo khu vực kinh tế

Biểu 44: Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người

Biểu 45: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Biểu 46: Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Biểu 47: Chi ngân sách địa phương

Biểu 48: Cơ cấu chi ngân sách địa phương

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh