Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2013 

 TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế

Giá trị sản xuất hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phần theo ngành kinh tế

Cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 phân theo  khu vực kinh tế

Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế (năm trước = 100)

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế

 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế (năm trước = 100)

 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 1994 phân theo khu vực kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Chi ngân sách địa phương

Cơ cấu chi ngân sách địa phương

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh