Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Tài khoản quốc gia, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2011 

 TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẢO HIỂM VÀ ĐẦU TƯ

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh phân theo khu vực kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế và thành phần kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế

Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá só sánh phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế

Thu ngân sách địa phương

Chi ngân sách địa phương

Hoạt động bảo hiểm

Thu chi tiền mặt qua ngân hàng

Cho vay và dư nợ tín dụng ngắn hạn đến 31/12

Cho vay và dư nợ tín dụng trung và dài hạn đến 31/12

Vốn đầu tư thực hiện theo giá thực tế

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo giá thực tế

Vốn đầu tư thực hiện theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

           

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh