Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
Phòng chống tham nhũng
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
PP tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã NTM
 Bản in     Gởi bài viết  
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/NĂM CỦA Xà

 Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Ngày 7/8/2014 Tổng cục Thống kê đã ban hành Công văn số 563/TCTK-XHMT về việc hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã.

 Xem chi tiết nội dung công văn hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã bên dưới.

Công văn số 563/TCTK-XHMT ngày 7/8/2014 về việc hướng dẫn tậm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã

Hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã (kèm theo Công văn số 563/TCTK-XHMT ngày 7/8/2014 của Tổng cục Thống kê)

 Các biểu tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã

Biểu số 1: TNX-TT: Thu nhập trồng trọt của xã trong năm

Biểu số 2: TNX-CHN: Thu chăn nuôi của xã trong năm

Biểu số 3: TNX-LN: Thu lâm nghiệp của xã trong năm

Biểu số 4: TNX-THS: Thu thủy sản của xã trong năm

Biểu số 5: TNX-DN: Thu của các doanh nghiệp, hợp tác xã do nhân khẩu thực tế thường trú của xã làm chủ hoặc tham gia làm chủ

Biểu số 6: TNX-CT: Thu của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể do nhân khẩu thực tế thường trú của xã làm chủ hoặc tham gia làm chủ

Biểu số 7: TNX-TL: Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của hộ trong thôn/ấp/bản

Biểu số 7.1: TNX-TL: Tổng hợp thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của hộ trong thôn/ấp/bản

Biểu số 8: TNX-TH: Tổng hợp thu nhập của xã trong năm

Giải thích và hướng dẫn cách ghi biểu mẫu báo cáo

    

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh