Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2011 

 NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

               

 Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh phân theo ngành kinh tế

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá thực tế phân theo nhóm cây trồng

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh phân theo nhóm cây trồng

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá thực tế phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm

Số trang trại phân theo huyện, thị xã

Số trang trại năm 2011 phân theo ngành hoạt động và phân theo huyện, thị xã

Diện tích các loại cây trồng

Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt

Diện tích cây lượng thực có hạt phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa mùa phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng ngô phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng khoai lang phân theo huyện

Diện tích, năng suất, sản lượng sắn phân theo huyện, thị xã 

Diện tích, năng suất, sản lượng rau các loại

Diện tích, năng suất, sản lượng đậu các loại

Diện tích, sản lượng một số cây công nghiệp hàng năm

Diện tích cây công nghiệp hàng năm phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng bông phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng mía phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng đậu phộng phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng đậu nành phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng thuốc lá phân theo huyện, thị xã

Diện tích, năng suất, sản lượng Mè phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Cafe phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Cao su phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Hồ tiêu phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Dừa phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Điều phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng một số cây ăn quả chủ yếu

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng một số cây ăn quả chủ yếu phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Cam phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Xoài phân theo huyện, thị xã

Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng Sầu riêng phân theo huyện, thị xã

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Số lượng trâu, bò, heo phân theo huyện, thị xã

Số lượng gia cầm phân theo huyện, thị xã

Số lượng gà, dê phân theo huyện, thị xã

Số lượng thit trâu, bò, heo hơi xuất chuồng phân theo huyện, thị xã

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá giá so sánh phân theo ngành hoạt động

Kết quả sản xuất lâm nghiệp

Giá trị sản xuất thủy sản theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động

Giá trị sản xuất thủy sản theo giá giá so sánh phân theo ngành hoạt động

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản

Sản lượng thủy sản

Sản lượng thủy sản phân theo huyện, thị xã

Sản lượng thủy sản khai thác phân theo huyện, thị xã

Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo huyện, thị xã

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh