Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2013 

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

 Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá hiện hành phân theo nhóm cây trồng

 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá hiện hành phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm

 Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 2010 phân theo nhóm cây trồng

 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 2010 phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm

 Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010  phân theo huyện/thị xã

 Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế

 Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc ta đất trồng trọt phân theo huyện/thị xã

 Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc ta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo huyện/thị xã

 Số trang trại phân theo phân theo huyện/thị xã

 Số trang trại năm 2013 phân theo ngành hoạt động và phân theo huyện/thị xã

 Số chủ trang trại là nữ phân theo huyện/thị xã

 Diện tích các loại cây trồng

 Diện tích cây hàng năm phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt

 Diện tích cây lương thực có hạt phân theo huyện/thị xã

 Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện/thị xã

 Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm

 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa mùa/thu đông phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, năng suất, sản lượng ngô phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, năng suất, sản lượng khoai lang phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, năng suất, sản lượng sắn phân theo huyện/thị xã

 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây hàng năm

 Diện tích, sản lượng cây đậu nành phân theo huyện/thị xã

 Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch và sản lượng một số cây lâu năm

 Diện tích gieo trồng cây lâu năm phân theo huyện/thị xã

 Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm phân theo huyện/thị xã

 Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng cây cà phê phân theo huyện/thị xã

 Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng cao su phân theo huyện/thị xã, phân theo loại hình kinh tế

 Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng cây tiêu  phân theo huyện/thị xã

 Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng cây điều phân theo huyện/thị xã

 Diện tích trồng cây ăn quả phân theo huyện/thị xã

 Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng cây cam, quýt phân theo huyện/thị xã

 Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng cây xoài phân theo huyện/thị xã

 Diện tích trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng cây sầu riêng phân theo huyện/thị xã

 Chăn nuôi

 Số lượng trâu, bò, lợn phân theo huyện/thị xã

 Số lượng gia cầm phân theo huyện/thị xã

 Sản lượng thịt trâu hơi, bò hơi, lợn hơi xuất chuồng phân theo huyện/thị xã

 Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá hiện hành phân theo ngành hoạt động

 Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 2010 phân theo ngành hoạt động

 Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động

 Diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng

 Diện tích rừng hiện có phân theo huyện/thị xã

 Diện tích rừng trồng được chăm sóc phân theo loại hình kinh tế

 Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ phân theo loại lâm sản

 Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá hiện hành phân theo ngành hoạt động

 Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá hiện hành phân theo huyện/thị xã

 Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 2010 phân theo ngành hoạt động

 Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 2010 phân theo huyện/thị xã

 Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động

 Diện tích nuôi trồng thủy sản

 Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo huyện/thị xã

 Sản lượng thuỷ sản

 Sản lượng thuỷ sản phân theo huyện/thị xã

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh