Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Lời mở đầu
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2010

LỜI NÓI ĐẦU 

 

N

 

iên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Bình Phước xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước. Trong cuốn Niên giám thống kê năm 2011 được xuất bản lần này, bao gồm số liệu 5 năm 2000, 2005, 2008, 2009 & 2010.

Số liệu từ năm 2009 trở về trước là số liệu chính thức; Số liệu năm 2010 là số sơ bộ.

 Ngoài ra số liệu của một số chỉ tiêu cũng được chỉnh lý và chuẩn hoá trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm vừa qua. Các số liệu được thu thập và tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

Cục Thống kê Bình Phước chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp của bạn đọc đối với những lần xuất bản trước và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến xây dựng để Niên giám Thống kê Bình Phước ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Trong khi sử dụng,  nếu có vấn đề gì cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

   CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

 

Forewords


 S

tatistical Yearbook is a printed matter published annually by Binh Phuoc Statistical Office. Its contents include basic data reflecting really socio- economic situation of Binh Phuoc province.

In this 2010 Statistical Yearbook, data have been compiled for 5 years 2000, 2005 , 2008, 2009 and 2010.

The data prior to 2009; some of 2010 are estimated.

Moreover, the data of some indicators are revised and standardized based on the results of surveys in the last few years.This data has been collected and caculated in accordance with the methods currenthy stipulated by Vietnamese General Statistical Office.

Binh Phuoc Statistical Office would like to express its sincere thanks to all readers for their suggestions and criticisms for the previous publications and hope to receive more comments to improve this Statistical Yearbook in the next release and better satisfy the demands of data users.

In the process of use, for further information, readers are welcome to contact Binh Phuoc Statistical Office.

 

 


 

Binh phuoc statistical office

 

 

 

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh