Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê VN
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2016) 

 

Quyết định số 80/QĐ-TCTK ngày 03/03/2016 của Tổng cục Thống kê về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu ngành Thống kê - 70 năm xây dựng và phát triển"

Quyết định số 83/QĐ-TCTK ngày 4/03/2016 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu ngành Thống kê - 70 năm xây dựng và phát triển"

Công văn số 123/TCTK-TCCB ngày 4/03/2016 của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê

 Tổ chức bộ máy Tổng cục Thống kê qua các thời kỳ

Quyết định số 733/QĐ-TCTK ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2016)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-TCTK ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Thống kê

Quyết định số 858/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam

Quyết định số 556/QĐ-CTK ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2016)

Quyết định số 557/QĐ-CTK ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước về việc thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2016)

Quyết định số 561/QĐ-CTK ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2016) của Cục Thống kê Bình Phước

Quyết định số 563/QĐ-CTK ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2016)

Thông báo kết quả cuộc thị "Tìm hiểu ngành Thống kê - 70 năm xây dựng và phát triển"

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh