Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
Phòng chống tham nhũng
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Khảo sát mức sống dân cư
Khảo sát mức sống dân cư năm 2017 

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê đã ký ban hành Quyết định số 212/QĐ-TCTK về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2017. Ban hành kèm theo quyết định này là Phương...

Chi tiết >>>
Điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2016 
 Ngày 18 tháng 11 năm 2015 Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1095/QĐ-TCTK về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2016.

Chi tiết >>>
Khảo sát mức sống dân cư năm 2015 
 Ngày 07 tháng 01 năm 2015 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TCTK về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2015. Ban hành kèm theo quyết định này là...
Chi tiết >>>
Khảo sát mức sống dân cư năm 2014 

 Thu thập các thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hoá giàu nghèo của dân cư phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch và các chương...

Chi tiết >>>
Khảo sát mức sống dân cư năm 2013 

 Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-TCTK về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2013 và Phương án Khảo sát mức sống năm 2013.

Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh