Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Kế hoạch phổ biến
 Bản in     Gởi bài viết  
Phổ biến thông tin thống kê Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh 

        Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thống tin thống kê Nhà nước; Công văn số 6134/BKHĐT-TCTK ngày 22/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.

          Thực hiện nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ngày 27/10/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Các văn bản ban hành:

 Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015.

 Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015 của các sở, ngành, UBND huyện, thị (Ban hành kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 27/10/2014)

Kế hoạch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước năm 2015 của Cục Thống kê Bình Phước

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh