Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
 Bản in     Gởi bài viết  
Hệ thống chỉ tiểu thống kê quốc gia 
          Ngày 10/01/2011 Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT về việc quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tưởng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng BKHĐT về quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Bảng danh mục các Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.(Kèm theo Thống tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng BKHĐT).

Phần giải thích Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Kèm theo Thống tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng BKHĐT).


[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh