Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
 Bản in     Gởi bài viết  
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã 

 Ngày 19 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Ban hành kèm theo Quyết định này là Hệ hống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gồm danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/02/2017 và thay thế các quy định về danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

 Danh mục Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg,  ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

 Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg,  ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

 Danh mục Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg,  ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

 Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg,  ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

 Danh mục Hệ thống chỉ tiêu cấp xã (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg,  ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

 Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg,  ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

[Trở về]
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh