Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Giáo dục
 Bản in     Gởi bài viết  
Niên giám thống kê 2012 - Giáo dục

GIÁO DỤC -  Education

Giải thích thuật ngữ, nội dung một số chỉ tiêu thống kê giáo dục

Biểu 216: Số trường học, lớp học và phòng học mầm non

Biểu 217: Số trường mẫu giáo phân theo huyện/thị xã

Biểu 218: Số lớp mầm non phân theo huyện/thị xã

Biểu 219: Số giáo viên và học sinh mầm non

Biểu 220: Số giáo viên mầm non phân theo huyện/thị xã

Biểu 221: Số học sinh mầm non phân theo huyện/thị xã

Biểu 222: Số trường học, lớp học phổ thông

Biểu 223: Số trường phổ thông năm học  2012  phân theo huyện/thị xã

Biểu 224: Số lớp học phổ thông năm học 2012  phân theo huyện/thị xã

Biểu 225: Số học sinh phổ thông

Biểu 226: Số giáo viên phổ thông

Biểu 227: Số giáo viên phổ thông năm học 2012 phân theo huyện/thị xã

Biểu 228: Số học sinh phổ thông năm học 2012 phân theo huyện/thị xã

Biểu 229: Số học sinh phổ thông bình quân 1 giáo viên và số học sinh phổ thông bình quân 1

lớp học phân theo loại hình và phân theo cấp học

Biểu 230: Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông phân theo cấp học và phân theo giới tính

Biểu 231: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 phân theo huyện/thị xã

Biểu 232: Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học phân theo cấp học và phân theo giới tính

Biểu 233: Số học sinh theo học lớp xoá mù chữ, bổ túc văn hoá

Biểu 234: Số trường, số giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Biểu 235: Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp

Biểu 236: Số trường, số giáo viên cao đẳng

Biểu 237: Số sinh viên cao đẳng

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh