Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Giáo dục
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2013 

 GIÁO DỤC

 Số trường học, lớp học và phòng học mầm non

 Số trường, lớp mầm non phân theo huyện/thị xã

 Số giáo viên và học sinh mầm non

 Số giáo viên mầm non phân theo huyện/thị xã

 Số học sinh mầm non phân theo huyện/thị xã

 Số trường học, lớp học phổ thông

 Số trường phổ thông năm học  2013 - 2014 phân theo huyện/thị xã

 Số lớp học phổ thông năm học 2013 - 2014 phân theo huyện/thị xã

 Số học sinh phổ thông

 Số giáo viên phổ thông

 Số giáo viên phổ thông năm học 2013 -2014 phân theo huyện/thị  xã

 Số học sinh phổ thông năm học 2013 - 2014 phân theo huyện/thị  xã

 Số học sinh phổ thông bình quân 1 giáo viên và số học sinh phổ thông bình quân 1 lớp học phân theo loại hình và phân theo cấp học

 Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông phân theo cấp học và phân theo giới tính

 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 phân theo huyện/thị xã

 Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học phân theo cấp học và phân theo giới tính

 Số học sinh theo học lớp xoá mù chữ, bổ túc văn hoá

 Số trường, số giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

 Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp

 Số trường, số giáo viên cao đẳng

 Số sinh viên cao đẳng

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh