Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Doanh nghiệp và cở sở kinh tế cá thể
 Bản in     Gởi bài viết  
Niên giám thống kê 2012 - Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ

Enterprise and individual establishment

Giải thích thuật ngữ, nội dung một số chỉ tiêu thống kê doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh tế cá thể  

Biểu 66:  Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

Biểu 67: Số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Biểu 68: Số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo huyện/thị xã

Biểu 69: Vốn sản xuất kinh doanh bình quân năm của các doanh nghiệp đang hoạt động phân theo loại hình doanh nghiệp

Biểu 70: Vốn sản xuất kinh doanh bình quân năm của các doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Biểu 71: Giá trị tài sản cố định của các DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

Biểu 72: Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Biểu 73: Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

Biểu 74: Số lao động trong các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế

Biểu 75: Số lao động nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

Biểu 76: Số lao động nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Biểu 77: Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2011 phân theo quy mô LĐ và phân theo loại hình DN

Biểu 78: Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2011 phân theo quy mô LĐ và phân theo ngành kinh tế

Biểu 79: Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2011 phân theo quy mô vốn và phân theo loại hình DN

Biểu 80: Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2011 phân theo quy mô vốn và phân theo ngành kinh tế

Biểu 81: Doanh thu thuần SXKD của các DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

Biểu 82: Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Biểu 83: Thu nhập của người lao động trong DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

Biểu 84: Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo ngành kinh tế

Biểu 85: Trang bị tài sản cố định bình quân 1 LĐ của các DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình DN

Biểu 86: Trang bị tài sản cố định bình quân 1 LD của các DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo ngành kinh tế

Biểu 87:  Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế

Biểu 88: Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/thị xã

Biểu 89:  Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế

Biểu 90: Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo huyện/thị xã

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh