Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
Phòng chống tham nhũng
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Điều tra nông nghiệp
Điều tra thủy sản theo Quyết định 235/QĐ-TCTK ngày 2/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
Ngày 2 tháng 4 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định sô 235/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án điều tra thủy sản. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 329/QĐ-TCTK...
Chi tiết >>>
Điều tra chăn nuôi theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 

 Nhằm thu thập số lượng gia súc, giá cầm và các loại vật nuôi khác tại thời điểm điều tra, sản lượng sản phẩm chăn nuôi. Trên cơ sở đó tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành chăn...

Chi tiết >>>
Điều tra chăn nuôi theo Quyết định số 329/QĐ-TCTK 

 Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về số lượng gia súc (trâu, bò, lợn), gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) và các loại chăn nuôi khác (ngựa, dê, cừu, hươu,…) tại thời điểm điều...

Chi tiết >>>
Điều tra thủy sản 

 Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin tình hình cơ bản và sản lượng thuỷ sản thu được từ nuôi trồng, khai thác của các loại hình kinh tế của ngành thuỷ sản. Trên cơ sở đó tính toán các chỉ...

Chi tiết >>>
Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 
 Nhằm xác định năng suất, sản lượng từng loại cây lâu năm. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá kết quả sản xuất, cân đối tiêu dùng, xuất khẩu và tính các chỉ tiêu tổng hợp. Ngày...


Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh