Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Tin tức - Sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 

 Ngày 17 tháng 3 năm 2017 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 230/QĐ-TCTK về việc ban hành phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017.

Cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 với mục đích: Thu thập thông tin nhằm đánh giá tình hình sử dụng  và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê đối với thông tin thống kê mà Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chi cục Thống kê huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã và đang phổ biến, cung cấp hiện nay; tìm hiểu nhu cầu/mong đợi về thông tin thống kê mà các đối tượng sử dụng để có cơ sở xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất, phổ biến thông tin thống kê trong thời gian tới.

Đây là cuộc điều tra mẫu được tiến hành trên cả nước. Đối tượng điều tra là các tổ chức, cá nhân đã và đang sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê do ngành Thống kê phổ biến/cung cấp trong các cơ quan Nhà nước; cơ quan Đảng, đoàn thể; cơ quan thông tin đại chúng; doanh nghiệp và nhà đầu tư; cơ sở nghiên cứu, giáo dục và đào tạo; các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có Văn phòng đại diện tại Việt Nam và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Thời điểm điều tra là 1/8/2017 và thời gian thu thập thông tin là từ ngày 1 đến 31/8/2017.

Các văn bản ban hành:

 Quyết định số 230/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017.

Phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2017)

Công văn số 464/TCTK-KHTH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Vụ Thống kê Tổng hợp về việc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017

Phiếu điều tra

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh