Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Điều tra người khuyết tật
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều tra người khuyết tật năm 2016 

 Ngày 23 tháng 9 năm 2016 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 656/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra người khuyết tật năm 2016. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu với 1074 địa bàn điều tra thuộc 1074 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.

Điều tra người khuyết tật năm 2016 là cuộc điều tra thuộc Chương trình Điều tra thống kê Quốc gia để thu thập thông tin thống kê biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật nhằm phục vụ việc lập kế hoạch, chính sách về người khuyết tật dựa trên bằng chứng; giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật Việt Nam và cam kết quốc tế về người khuyết tật.

Các văn bản:

Quyết định số 656/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Thống kê về việc tiến hành điều tra người khuyết tật năm 2016

Phướng án điều tra người khuyết tật năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Thống kê)

Phiếu 01-HO/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn hộ dân cư

Phiếu 02-TV/VDS-2016: Phiếu sàng lọc về thực hiện chức năng và sức khỏe thành viên hộ

Phiếu 03-CS/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật

Phiếu 04-XA/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn xã/phường/thị trấn

Phiếu 05-TH/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn trường học

Phiếu 06-YT/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn trạm y tế

Sổ tay hướng dẫn điều tra

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh