Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
Phòng chống tham nhũng
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Điều tra lưu chuyển hàng hóa
ĐIỀU TRA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN, BÁN LẺ HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC, HỢP TÁC XÃ, CƠ SỞ KINH DOANH CÁ THỂ 

 Với mục đích thu thập thông tin kết quả kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và một số dịch vụ khác nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế xã hội, kế hoạch...

Chi tiết >>>
ĐIỀU TRA DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ KHÁC CỦA CÁC DN NGOÀI NHÀ NƯỚC, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ KINH DOANH CÁ THỂ 
 Với mục đích thu thập thông tin kết quả kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và một số dịch vụ khác nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế xã hội, kế hoạch...
Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh