Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
Phòng chống tham nhũng
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Điều tra lao động việc làm
Điều tra lao động việc làm năm 2017 

Ngày 24 tháng 10 năm 2016 Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2017. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu và được tiến hành trên phạm...

Chi tiết >>>
Điều tra lao động việc làm năm 2016 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015 Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TCTK  về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2016. Ban hành kèm theo Quyết định này là Phương án điều...

Chi tiết >>>
Điều tra lao động việc làm năm 2015 
 Ngày 10/11/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký ban hành Quyết định số 1287/QĐ-TCTK về việc thực hiện điều tra lao động việc làm năm 2015. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm mục đích.
Chi tiết >>>
Điều tra lao động việc làm năm 2014 
Nhằm thu thập thông tin về số lượng và chất lượng của lực lượng lao động tham gia thị trường lao động của cả nước, của các vùng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cung cấp thông tin...
Chi tiết >>>
Điều tra lao động việc làm năm 2013 

Với mục đích thu thập thông tin về số lượng và chất lượng của lực lượng lao động tham gia thị trường lao động của cả nước, của các vùng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cung cấp thông...

Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh