Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
Điều tra GDP quý
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều tra GDP quý 

Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký ban hành Quyết định số 1161/QĐ-TCTK về việc điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016.

            Cuộc điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016 nhằm các mục đích: Thu thập thông tin theo quý của từng ngành kinh tế và loại hình kinh tế làm cơ sở tính GDP quý theo phương pháp sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và phương pháp sử dụng cho toàn bộ nền kinh tế; biên soạn các hệ số cơ bản để tính GDP quý cho một số năm tiếp theo cho 6 Vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các văn bản:

 Quyết định số 1161/QĐ-TCTK ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016

 Phương án điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-TCTK ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Các phụ lục:

 Phụ lục A: Cỡ mẫu doanh nghiệp điều tra

 Phụ lục B: Mẫu điều tra hộ dân cư và hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản

 Phụ lục C: Một số cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tôn giáo và từ thiện

 Phụ lục D: Số lượng hộ SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản cần điều tra

 Phụ lục E: Bảng kê hộ dân cư

Các loại phiếu điều tra:

♦ Phiếu số 01/TB - ĐTQ: Biểu tổng hợp kết quả điều tra tính giá trị sản xuất theo quý năm 2015

 Phiếu số 04/TB - ĐTQ: Biểu tổng hợp chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quý năm 2015 (Áp dụng cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

 Phiếu số 05/TB - ĐTQ: Biểu tổng hợp tính chi phí xây dựng và số năm sử dụng nhà ở dân cư năm 2015 (Áp dụng cho Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

 Phiếu số 01/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm theo quý năm 2015

 Phiếu số 02/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quý năm 2015

 Phiếu số 03/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động trung gian tài chính và hỗ trợ cho hoạt động tài chính tiền tệ theo quý năm 2015

 Phiếu số 04/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về sửa chữa nhỏ nhà tự có tự ở và các khoản chi ngoài tổng mức bán lẻ của hộ dân cư theo quý năm 2015

 Phiếu số 05/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của hộ theo quý năm 2015

 Phiếu số 06/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo quý năm 2015

 Phiếu số 07/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động hiệp hội, tổ chức tôn giáo, từ thiện theo quý năm 2015

 Phiếu số 08/M - ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo quý năm 2015

 Phiếu số 09/M – ĐTQ: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết theo quý năm 2015

 Giải thích nội dung và hướng dẫn cách ghi biểu, phiếu điều tra

Các bảng danh mục

 Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam năm 2007

 Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam năm 2010

 Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

[Trở về]
Phóng sự ảnh
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh