Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Điều tra biến động dân số 2017
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2017 

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký ban hành Quyết định số 163/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa giá đình thời điểm 1/4/2017. Ban hành kèm theo quyết định này là Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2017.

           Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2017 là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm mục đích: Thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm khu vực thành thị và nông thôn về dân số, tình hình biến động dân số và mức độ sử dụng biện pháp tránh thai, tình hình hút thai hay nạo, phá thai; làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, phục vụ các cấp các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình.

        Thời điểm tiến hành điều tra là 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2017 và thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 20 ngày.

         Quyết định số 163/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2017

      ♦ Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2017(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-TCTK ngày 15/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

        ♦ Công văn số 95/TCTK-DSLĐ, ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Vụ dân số và lao động - TCTk về việc hướng dẫn rà soát địa bàn; cập nhật bảng kê; chọn hộ; tổng hợp số hộ, số nhân khẩu, số phụ nữ từ 15 - 49 tuổi chết của điều tra BĐDS-KHHGĐ 2017

        ♦ Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017

         ♦ Phiếu điều tra biến động dân số và kế  hóa gia đình thời điểm 01/4/2017

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh