Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Địa chỉ liên hệ
 Bản in     Gởi bài viết  
Địa chỉ liên hệ 

 DANH SÁCH CÁC PHÒNG, CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN, THỊ

TRỰC THUỘC CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC

 
STT Tên đơn vị  Cán bộ phụ trách     Địa chỉ Email          Số điện thoại liên hệ (Mã vùng điện thoại cố định 0271)
Họ tên

Chức vụ

Cố định Cá nhân
A VĂN PHÒNG CỤC
 1 Lãnh đạo CTK tỉnh Bình Phước Ông: Nguyễn Công Khanh Cục trưởng nckhanh@gso.gov.vn 3.870.455 0918.047.207
Ông: Trương Quang Phúc Phó Cục trưởng tqphucbph@gso.gov.vn 3.879.105 0983.206.353
Ông: Kiều Hữu Quang Phó Cục trưởng khquang@gso.gov.vn 3.838.898 0918.973.799
 2 Phòng Tổ chức - Hành chính Ông: Đỗ Khắc Tuấn Trưởng phòng hanhchinhbph@gso.gov.vn  3.887.447  0983.414.882
Ông: Nguyễn Hoãn Phó trưởng phòng  3.887.446  0989.344.344
 3 Phòng TK Tổng hợp Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trưởng phòng tonghopbph@gso.gov.vn  3.879.240  0982.649.635
4 Phòng TK Công - Thương Ông: Võ Tá Quốc Anh Trưởng phòng congthuongbph@gso.gov.vn 3.879.106 0914.739.979
 5 Phòng TK Nông nghiệp Ông: Lê Huy Sơn Trưởng phòng nonglambph@gso.gov.vn 3.501.341  0983.270.694
Ông: Phạm Văn Phẩm Phó trưởng phòng  0977.638.445
 6 Phòng TK Dân số - Văn xã Bà: Đinh Thị Thu Hương Trưởng phòng dansobph@gso.gov.vn  3.879.241 0908.204.460
Ông: Võ Phi Trường Phó trưởng phòng 0989.860.369
 7 Thanh tra CụcThống kê
Bà: Nguyễn Thị Nam Trưởng phòng thanhtrabph@gso.gov.vn  3.860.353 0919.031.496
 B  CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN, THỊ    
 8  CCTK thị xã Phước Long  Ông: Võ Đình Tuân Chi cục trưởng phuoclongbph@gso.gov.vn  3.778.318 0987.061.960
 9
 
CCTK thị xã Đồng Xoài  Ông: Hoàng Mạnh Khôi  Chi cục trưởng dongxoaibph@gso.gov.vn  3.887.569 0913.688.479
 Bà: Vương Thị Thủy P.Chi cục trưởng 0979.114.989
 10
 
CCTK thị xã Bình Long Ông: Nguyễn Phương Thắng P.Chi cục trưởng, phụ trách binhlongbph@gso.gov.vn 3.666.104 01695141906
 Ông: Phạm Hữu Chúc  P.Chi cục trưởng 0983.719.463
 11  CCTK huyện Bù Gia Mập  Bà: Nguyễn Cẩm Phương P.Chi cục trưởng bugiamapbph@gso.gov.vn  3.727.379 0908.603.193
 12  CCTK huyện Lộc Ninh
 Ông: Hoàng Văn Hảo  Chi cục trưởng locninhbph@gso.gov.vn  2.244.404 0913.129.753
 13  CCTK huyện Bù Đốp
 Ông: Phạm Đức Sinh Chi cục trưởng budopbph@gso.gov.vn  3.563.601 0919.067.467
 14  CCTK huyện Hớn Quản
 Ông: Nguyễn Bá Tước  Chi cục trưởng honquanbph@gso.gov.vn  3.632.232 0908.515.990
 15  CCTK huyện Đồng Phú
 Ông: Trần Minh Chi cục trưởng dongphubph@gso.gov.vn  3.832.915 0973.884.505
 16  CCTK huyện Bù Đăng
 Bà: Nguyễn Thị Hồng Tâm Chi cục trưởng budangbph@gso.gov.vn  3.974.107 0918.047.009
 17  CCTK huyện Chơn Thành  Bà: Đỗ Thị Thúy Chi cục trưởng chonthanhbph@gso.gov.vn 3.603.099 0945.935.157
 18 CCTK huyện Phú Riềng Ông: Nguyễn Minh Toàn Chi cục trưởng phuriengbph@gso.gov.vn 3.939.218 0984.633.680

 

[Trở về]
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh