Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Đầu tư và Xây dựng
 Bản in     Gởi bài viết  
Niên giám Thống kê 2012 - Đầu tư và Xây dựng

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Investment and construction

Biểu 49: Cơ cấu vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành

Biểu 50: Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành

Biểu 51:  Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá so sánh 2010

Biểu 52: Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện theo giá so sánh 2010 (Năm trước = 100)

Biểu 53: Vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Biểu 54: Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Biểu 55: Vốn đầu tư thực hiện theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

Biểu 56: Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)

Biểu 57: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ 1997 đến 2012

Biểu 58: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2012)

Biểu 59: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2012)

Biểu 60: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2012 phân theo ngành kinh tế

Biểu 61: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2012 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu

Biểu 62: Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế

Biểu 63: Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010 phân theo thành phần kinh tế

Biểu 64: Công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm

Biểu 65: Nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh