Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Đầu tư và xây dựng
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2013 

 ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành

Vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Vốn đầu tư thực hiện theo giá so sánh 2010

Vốn đầu tư thực hiện theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện theo giá so sánh 2010 (năm trước = 100)

Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế (năm trước = 100)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 1997 đến 2013

Đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2013 phân theo ngành kinh tế

Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2013 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010 phân theo thành phần kinh tế

Công trình, hạng mục công trình hoàn thành trong năm

Nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh