Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Dân số và lao động
 Bản in     Gởi bài viết  
Niên giám Thống kê 2012 - Dân số và lao động

           DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG (Population and Employment)

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê dân số

Biểu 14: Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 phân theo huyện/thị xã

Biểu 15: Dân số có đến 31/12/2012 chia theo giới tính & nhóm tuổi

Biểu 16: Dân số có đến 31/12/2012 chia theo giới tính & chia theo thành phần dân tộc

Biểu 17: Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

Biểu 18: Dân số trung bình phân theo huyện/thị xã

Biểu 19: Dân số trung bình nam phân theo huyện/thị xã

Biểu 20: Dân số trung bình nữ phân theo huyện/thị xã

Biểu 21: Dân số trung bình thành thị phân theo huyện/thị xã

Biểu 22: Dân số trung bình nông thôn phân theo huyện/thị xã

Biểu 23: Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn

Biểu 24: Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số

Biểu 25: Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn

Biểu 26: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

Biểu 27: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình kinh tế

Biểu 28: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo thành thị, nông thôn

Biểu 29: Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính, thành thị, nông thôn

Biểu 30: Tỷ lệ thất nghiệp phân theo giới tính, thành thị, nông thôn

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh