Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Dân số và lao động
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2013 

 DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

Diện tích, dân số và mật độ dân số hàng năm phân theo huyện/thị xã

Dân số có đến 31/12 hàng năm chia theo giới tính và nhóm tuổi

 Dân số có đến 31/12 hàng năm chia theo giới tính và chia theo thành phần dân tộc

Dân số trung bình phân theo giới tính và phần theo thành thị/nông thôn

Dân số trung bình phân theo huyện/thị xã

Dân số trung bình nam phân theo huyện/thị xã

Dân số trung bình nữ phân theo huyện/thị xã

Dân số trung bình thành thị phân theo huyện/thị xã

Dân số trung bình nông thôn phân theo huyện/thị xã

Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị/nông thôn

Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số

Tỷ suất sinh phân theo thành thị/nông thôn

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị/nông thôn

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình kinh tế

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo thành thị/nông thôn

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính, thành thị, nông thôn

Tỷ lệ thất nghiệp phân theo giới tính, thành thị/nông thôn

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Phóng sự ảnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh