Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Công nghiệp
 Bản in     Gởi bài viết  
Niên giám thống kê 2012 - Công nghiệp

CÔNG NGHIỆP – Industry
 

Giải thích thuật ngữ, nội dung một số chỉ tiêu thống kê công nghiệp

Biểu 184: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế

Biểu 185: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành phân theo ngành công nghiệp

Biểu 186: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế

Biểu 187: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp

Biểu 188: Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp

Biểu 189: Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do TW quản lý theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp

Biểu 190: Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý  theo giá 2010 phân theo ngành công nghiệp

Biểu 191: Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp

Biểu 192: Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có VĐT nước ngoài theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp

Biểu 193: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo loại hình kinh tế

Biểu 194: Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp

Biểu 195: Sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo loại hình kinh tế

 

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh