Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Công nghiệp và xây dựng
 Bản in     Gởi bài viết  
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2011 

CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG              

 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh phân theo thành phần kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh phân theo ngành công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh phân theo huyện, thị xã

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh phân theo huyện, thị xã

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh phân theo huyện, thị xã

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh phân theo huyện, thị xã

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế

Thực trạng đường điện đã xây dựng cho các xã, phường, thị trấn có đến 31/12/2011

               

[Trở về]
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh