Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Các cuộc Tổng điều tra
Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 

Ngày 26/8/2016 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông...

Chi tiết >>>
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016. Tổng điều tra sẽ được tiến hành vào...

Chi tiết >>>
Tổng điều tra CSKT - HCSN năm, 2012 

Ngày 27/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra CSKT-HCSN năm 2012. Tiếp đó, ngày 9/02/2012 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số...

Chi tiết >>>
Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011 

 Nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở nước ta để đánh giá thực trạng, xu hướng biến đổi, … từ đó xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển nông thôn,nông...

Chi tiết >>>
Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009 

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thông...

Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh