Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Hội thao Khối thi đua số 4 lần thứ V năm 2016 

Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước 01/01/1997 -01/01/2017 trong các ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2016 tại Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bình Phước, các Sở ban ngành trong Khối thi...

Chi tiết >>>
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2016 Tin mới
Chín tháng năm 2016 nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 9 tháng năm 2016 ổn định và phát triển. Trên cơ sở số liệu 8 tháng và ước tính tháng 9 năm 2016, Cục Thống kê sơ bộ phân...
Chi tiết >>>
Phổ biến thông tin thống kê Nhà nước năm 2014 

     Thực hiện nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Chi tiết >>>

Ngày Thống kê Thế giới

Hội nghị TĐT hộ nghèo

ĐH thi đua yêu nước

ĐH thi đua yêu nước
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016. Tổng điều tra sẽ được tiến hành vào...

Chi tiết >>>
Hệ thống chỉ tiểu thống kê quốc gia 
 Ngày 10/01/2011 Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT về việc quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu...
Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh