Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước; Email : binhphuoc@gso.gov.vn và ctk@binhphuoc.gov.vn; Điện thoại : 06513 887446; 06513 879240; fax : 06513 887 446    
Trang chủ
English
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Thông tin T.Hình KT-XH
Điều tra Thống Kê
Số liệu thống kê KTXH
ẤN PHẨM THỐNG KÊ
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
. Website chạy tốt không
  Rất tốt
  Bình thường
  Chưa tốt
Lịch tuyên truyền Luật Thống kê 2015 
Ngày 26/7/2016, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Chi tiết >>>
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2016 

Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 7 và ước tháng 8/2016, Cục Thống kê sơ bộ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2016 trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Chi tiết >>>
Phổ biến thông tin thống kê Nhà nước năm 2014 

     Thực hiện nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Chi tiết >>>

Ngày Thống kê Thế giới

Hội nghị TĐT hộ nghèo

ĐH thi đua yêu nước

ĐH thi đua yêu nước
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016. Tổng điều tra sẽ được tiến hành vào...

Chi tiết >>>
Hệ thống chỉ tiểu thống kê quốc gia 
 Ngày 10/01/2011 Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT về việc quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu...
Chi tiết >>>
Văn bản pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
c/đ báo cáo định kỳ
Phương pháp thống kê
Unicode | Góp ý
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC
Cơ quan chủ quản : Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Địa chỉ : Số 3 đường Trần Hưng Đạo, P Tân Phú, TX Đồng Xoài, T Bình Phước
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước
Quản trị Website : Võ Tá Quốc Anh